تصادف با قطار

تصادف عابر پیاده با قطار و دریافت غرامت

پرونده تصادف با قطار مسافربری (سانحه ریلی ) و دریافت دیه کامل  از صندوق تأمین خسارات بدنی

نوع بیمه نامه:

صندوق تامین خسارات بدنی

نوع حادثه

تصادف عابر پیاده با قطار مسافربری (سانحه ریلی )

  • شرح حادثه :

برخورد قطار مسافربری تهران –مراغه در تاریخ ۱۳/۴/۹۲منجر به فوت خانم ۳۱ساله ای می گردد.
در تاریخ ۱۴/۵/۹۲کمیسیون پیگیری سوانح راه آهن علت حادثه را ورود غیر مجاز به حریم وتاسیسات فنی راه آهن اعلام می نماید.
پس از اعتراض وراث متوفی به رای بدوی و ارجاع پرونده به کمیسیون عالی سوانح راه آهن به استناد قوانین ایمنی راهها وراه آهن متوفی ۱۰۰%مقصر شناخته می شود.
ورثه متوفی به منظور پیگیری موضوع از طریق مراجع قضایی در دادگاه طرح دعوی حقوقی می نمایند.
دادگاه عمومی رای بر برائت راه آهن صادر نموده و دادگاه نیز راه آهن را مقصر حادثه نمی شناسد.
بعداز گذشت ۴سال از فوت آن مرحومه ودر تاریخ ۹/۳/۹۶،وراث به دفتر گروه آفرینش مراجعه کرده ،جوانب موضوع بررسی ونسبت به چگونگی دریافت غرامت دیه راهنمایی های لازم ارائه می گردد.
با مشاوره وپیگیری کارشناسان شرکت آفرینش پرونده خسارتی در صندوق بیمه تشکیل ومورد بررسی قرار می گیرد.
در ابتدا صندوق تامین خسارت های بدنی به دلایل مختلف از جمله فقدان مستندات کافی از پرداخت غرامت دیه خودداری می نماید.
با تلاش تیم کارشناسی آفرینش و مراجعه به دادگاه ،صندوق بیمه محکوم به پرداخت دیه می گردد.

نتیجه نهایی:

با توجه به عدم وجود بیمه نامه  و عدم تعهد راه آهن و تقصیر ۱۰۰%متوفی در تاریخ ۹۸/۷/۹ صندوق اقدام به واریز مبلغ ۲۴۶۰۰۰۰۰۰تومان غرامت دیه به صورت یوم الادا در وجه وراث متوفی می نماید.