تصادف ریلی و دریافت غرامت فوت

تصادف با قطار و دریافت غرامت فوت ( دیه کامل) از موسسه بیمه

تصادف با قطار و دریافت غرامت فوت ( دیه کامل) از موسسه بیمه

 

پوششهای بیمه ای : هیچگونه بیمه نامه ای وجود ندارد.

نوع حادثه : تصادف عابر با لوکوموتیو راه آهن

شرح :

 • برخورد لوکوموتیو باری راه آهن خطوط راه آهن تهران – شمال با عابر در تاریخ ۹۱/۰۳/۰۸ منجر به فوت خانم ۴۸ ساله می گردد.
 • در تاریخ ۹۱/۰۳/۱۸ “کمیسیون پیگیری سوانح راه آهن” علت حادثه را بی توجهی عابر به دیزل در حال حرکت و ورود به حریم ممنوعه راه آهن اعلام می نماید .
 • پس از اعتراض وراث متوفی به رأی بدوی کمیسیون پیگیری سوانح راه آهن و ارجاع پرونده به کمیسیون عالی سوانح راه آهن،
 • به استناد مواد ۱۰ و ۱۴ قانون ایمنی راهها و راه آهن،در تاریخ ۹۱/۱۱/۱۵ متوفی ۱۰۰% مقصر شناخته می شود.
 • ورثه متوفی به منظور پیگیری موضوع از طریق مراجع قضایی نسبت به نظریه کمیسیون پیگیری سوانح
 • و کمسیون عالی سوانح اعتراض و در دادگاه طرح دعوی حقوقی می نمایند.
 • مورخ ۹۱/۱۱/۱۶ دادگاه عمومی رأی بر برائت راه آهن جمهوری اسلامی ایران صادر نموده

و دادگاه نیز راه آهن را مقصر حادثه نمی شناسد

 • و چون راه آهن مقصر شناخته نمی شود هیچگونه غرامتی به وراث متوفی پرداخت نمی گردد.
 • در تاریخ ۹۱/۱۱/۲۰ و پس از مراجعه وراث متوفی به دفتر گروه مشاورین “آفرینش” جوانب موضوع بررسی و

نسبت به چگونگی دریافت غرامت دیه از موسسه بیمه به زیاندیدگان مشاوره و راهنمایی های لازم ارائه می گردد.

 • با مشاوره و پیگیری کارشناس شرکت “آفرینش” پرونده خسارتی در موسسه بیمه تشکیل و مورد بررسی قرار می گیرد .
 • در ابتدا موسسه بیمه به علل مختلف از قبیل نقص مدارک پرونده و

استناد به نظریه بدوی و نهایی کمیسیون های راه آهن و رأی دادگاه از پرداخت غرامت دیه خودداری می نماید .

 • با تلاش تیم کارشناسی  “آفرینش” و مدیریت پرونده و ارائه مدارک مثبته و

همچنین ارائه توضیحات فنی و حقوقی، در نهایت شورای فنی موسسه بیمه پس از چندین بار بررسی پرونده اقدام به پرداخت خسارت در وجه دادگاه مربوطه می نماید .

نتیجه نهایی پس از انجام مشاوره با گروه مشاورین “آفرینش :

با وجود عدم تعهد راه آهن و نبود هیچگونه بیمه نامه ای و تقصیر ۱۰۰% متوفی ،موسسه بیمه ای در تاریخ ۹۲/۰۶/۱۰ اقدام به واریز مبلغ ۱۵۲،۰۰۰،۰۰۰ تومان ( دیه کامل یک مرد مسلمان) به صورت یوم الاداء در وجه وراث متوفی می نماید.