تطبیق شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی و پیشنهادهای اصلاحی

طرح مطالعه تطبیقی شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی

طرح مطالعه تطبیقی شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی توسط انتشارات پژوهشکده بیمه به چاپ رسید.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده بیمه، این مجموعه نتیجه یک طرح تحقیقاتی است که از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پژوهشکده بیمه واگذار شده است. این طرح که با رویکردی کاربردی به منظور اصلاح شرایط عمومی بیمه آتش سوزی به انجام رسیده است،

مبتنی بر بررسی قوانین، مقررات و تجارب موجود در ایران و کشورهای خارجی است.
این گزارش تصریح می نماید:

شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی می بایست به گونه ای تدوین گردد که طرفین قرارداد، با مطالعه آن بتوانند

به طور شفاف و به دور از ابهامات و تفسیرهای متفاوت،

از شرایط و قوانین حاکم بر بیمه نامه و همچنین از وظایف و اختیارات خود کاملا آگاهی یابند.

شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی که طی آیین نامه شماره ۲۱، توسط شورای عالی بیمه در ۲۷/۸/۱۳۶۶ تصویب گردید،

با توجه به تحولات روز افزون مراکز صنعتی و غیر صنعتی و پیدایش نیازمندی های جدید و به ویژه وجود برخی مغایرت ها با قانون بیمه،

این ایین نامه نیازمند بررسی مجدد و بازنگری است.
گفتنی است در این پژوهش،

تجارب و قوانین و مقررات بیمه آتش سوزی شش کشور منتخب ایالات متحده آمریکا، انگلستان، سنگاپور، کانادا، ژاپن و مالزی،

با استفاه از منابعی نظیر آیین نامه، قوانین و مقررات صنعت بیمه ایالات متحده آمریکا،

قانون بیمه آتش سوزی انگلستان،

قوانین بیمه ای سنگاپور،

قانون بیمه کاناداو قانون بیمه در ژاپن مطالعه شده است.

همچنین شرایط عمومی بیمه نامه های آتش سوزی شرکت های بیمه ای معتبر و فعال کشورهای مذکور بررسی شده است