دانستنی های بیمه درمان ارزیابی خسارت

انتشار کتاب دانستنی های بیمه درمان در جهت ارزیابی خسارت هزینه های دندانپزشکی

نوشته : دکتر رامش یزدانی

انتشارات : پژوهشکده 

 

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده بیمه، بیمه درمانی به دو صورت اجباری و اختیاری جهت جبران هزینه های پزشکی و دندانپزشکی است

و بیمه گر یک یا چند پزشک و دندانپزشک ذیصلاح را به خدمت می گیرد

تا به عنوان پزشک و دندانپزشک معتمد بر آن فعالیت کنند.

یکی از وظایف دندانپزشک معتمد و یا کارشناسان ارزیاب خسارت دندانپزشکی بررسی صورتحساب مراکز درمانی طرف قرارداد

و تعیین تعرفه اعمال شده در آن می باشد.
بر پایه این گزارش با تکیه به فرایند اعلام شده،

این کتاب به معرفی ساختار دندان، شرح وظایف دندانپزشک معتمد

و مدارک مورد نیاز جهت رسیدگی به اسناد دندانپزشکی

و معرفی فرهنگ اصطلاحات دندانپزشکی می پردازد .
گفتنی است این کتاب در چهار فصل با عناوین

۱- ادبیات بیمه،

۲- مروری بر آناتومی و ساختمان دندان

۳- تعاریف مواد و پروتز دندانی

۴- ضوابط رسیدگی به اسناد دندانپزشکی و فرهنگ اصطلاحات دندانپزشکی تنظیم شده است.