دریافت غرامت در بیمه های اشخاص

دریافت غرامت در بیمه های اشخاص

به دلیل پیچیدگی این نوع بیمه نامه ها شما بیمه گزاران محترم می توانید برای مشاوره در دریافت غرامت ( خسارت ) با گروه مشاورین آفرینش  تماس حاصل نمایید .

یکی از مهمترین اندیشه های هر شخص در زندگی فردی و اجتماعی  ایجاد شرایط مطلوب برای تامین آتیه و پیشگیری از عواقب نامطلوب حوادث ناخواسته به منظور نیل به آرامش خاطر است .

عدم وجود پشتوانه های موثر در مواجهه با حادثه های غیر منتظره ، اغلب موجب ناامیدی میشود و

گاهی امواج سهمگین حوادث، چنان ویران کننده است که انسان را تا مرز نیستی سوق میدهد .

هدف از تکاپوی مداوم انسان در مسیر پرفراز و نشیب زندگی ،  دستیابی به شرایط مطلوب و مطمئن به منظور غلبه بر مشکلات و رسیدن و ماندن در ساحل امن و آرامش است .

بیمه یکی از ابزارهایی است که بشر برای تحقق این اهداف فراهم آورده است .

در کشورهای‌ توسعه‌ یافته‌ و یا در حال‌ توسعه،‌ پیشرفت‌ علوم‌ و فن‌ آوری‌ های‌ جدید به‌ کارگیری‌ ابزار و وسایل‌ متنوعی‌ را به‌ همراه‌ دارد

که‌ استفاده‌ از این‌ وسایل‌ و امکانات‌ از ط‌رفی‌ موجب‌ رفاه‌ و آسایش‌ افراد جامعه‌ شده‌ و از سوی‌ دیگر خط‌رات‌ و

حوادث‌ اجتناب‌ ناپذیری‌ را به‌ همراه‌ دارد که‌ دائما جان‌ و مال‌ انسانها را به‌ مخاط‌ره‌ می‌اندازد

به‌ نحوی‌ که‌ جبران‌ آثار زیانبار آن‌ گاهی‌ از حد تحمل‌ و توان‌ فرد یا افراد خانواده‌ او خارج‌ بوده‌ و

اثرات‌ سخت‌ و طاقت‌ فرسای‌ آن‌ به‌ از هم‌ پاشیدن‌ شیرازه‌ زندگی‌ آنها منتهی‌ می‌ گردد .

نگاهی‌ مختصر به‌ آماری‌ که‌ همه‌ روزه‌ از اینگونه‌ وقایع‌ منتشر می‌ شود

مزایای‌ انواع‌ بیمه‌ اشخاص‌ و آسایش‌ خاط‌ر و امنیتی‌ که‌ این‌ پوششها برای‌ دارندگان ‌آن‌ فراهم‌ می‌سازد را کاملا مشخص‌ می‌نماید .

قلمرو بیمه‌های‌ اشخاص‌ که‌ به‌ سه‌ شاخه‌ اصلی‌ بیمه‌های‌ عمـر‌، ‌حوادث و درمان تقسیم‌ می‌ شود بسیار وسیع‌ بوده‌ و

انواع‌ مختلف‌ پوششهای‌ آن‌ “بسته به میزان حق‌بیمه پرداختی” حامی‌ افراد و خانواده‌ ها بوده‌ و

با برخورداری‌ از تامین‌ های‌ مناسب‌ آن‌ می‌ توان‌ به جبران خسارت وارده پرداخته و  به‌ پشتوانه‌ قوی‌ مالی‌ دست‌ یافت‌ تا

در صورت‌ از دست‌ دادن‌ سرپرست‌ خانواده‌ و یا نقص‌ عضو و از کار افتادگی‌ او به‌  علت‌ حادثه‌ و یا بیماری‌ و ایجاد هزینه‌ های‌ سرسام‌آور پزشکی‌

به ‌هنگام ‌بستری‌ شدن‌ در بیمارستان ‌ و مواردی‌ از این‌ دست‌

با جایگزین‌ نمودن‌ یکی‌ از پوششهای‌ بیمه‌ ای‌ فوق‌ فرد و خانواده‌ او را مورد حمایت‌ قرار داد

بنابر این‌ بیمه ‌اشخاص‌ تکیه‌گاه‌ مناسبی‌ است‌ که‌ در زمانهائی‌ خاص‌ به‌ کمک‌ افراد آمده‌ و وضعیت‌ اقتصادی‌ آنها را سروسامان‌ می‌دهد و امنیت‌ خاط‌ر و رفاه‌ حال‌ آنان را فراهم‌ سازد.

دریافت غرامت در بیمه های اشخاص