موسسه آموزش عالی آزادبهار تحت نظارت پژوهشکده بیمه با همکاری کانون حمایت از حقوق بیمه گزاران برگزار میکند:

اجرای دوره جامع داوری در صنعت بیمه : به صورت آنلاین
مدرس: استاد محمد حسین غریب

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های 88528944 و 88730184 تماس حاصل نمایید.
ID: @baharinsurance
CL: @bimehclinic

زمان : 13و 14 بهمن ماه
مدت دوره : ۸ ساعت
هزینه دوره: ۴۰۰ هزار تومان

موسسه آموزش عالی آزاد بهار

@Bimehclinic
www.Bimeclinic.