دوره حقوق بیمه گذاران

دوره حقوق بیمه گذاران

مدرس : محمد حسین غریب
کارشناس رسمی دادگستری در امور بیمه
مدرس مباحث ویژه در بیمه های بازرگانی

رئوس مباحث ارائه شده :

خلاصه مبانی ، اصول و کلیات بیمه های بازرگانی ( مسئولیت،آتش سوزی وباربری …..)

انواع بیمه های بازرگانی و قواعد کاربردی حاکم بر صنعت بیمه.
تشریح مهمترین قوانین و مقررات بیمه های بازرگانی.
تغییراتی که در قوانین بیمه از نظر خریدارن بیمه دور می ماند .
تبیین مهمترین تکالیف بیمه گران (شرکت های بیمه) و بیمه گذاران( خریداران و ذینفعان ).
مهمترین دلایل قانونی شرکت های بیمه گر در عدم پرداخت یا کاهش مبلغ خسارت .
اصول و کلیات تفاهم نامه نویسی ( جامع ) در قراردادهای بیمه ای .
مهمترین شیوه های رفع اختلاف در قراردادهای بیمه های بازرگانی .
تاریخ برگزاری دوره : ۹۷/۴/۲۸
محل برگزاری دوره حقوق بیمه گذاران : سعادت آباد – خیابان سی و یکم شرقی – پلاک ۴۶ ساختمان پرهام طبقه اول