مدرس : محمد حسین غریب

کارشناس رسمی دادگستری در امور بیمه

مدرس مباحث ویژه در بیمه های بازرگانی

 

 

دوره حقوق بیمه گذاران (کارگزاری ماهان)

رئوس مباحث ارائه شده در دوره حقوق بیمه گذاران

 

  • خلاصه مبانی ، اصول و کلیات بیمه های بازرگانی ( مسئولیت،آتش سوزی وباربری …..)
  • انواع بیمه های بازرگانی و قواعد کاربردی حاکم بر صنعت بیمه.
  • تشریح مهمترین قوانین و مقررات بیمه های بازرگانی.
  • تغییراتی که در قوانین بیمه از نظر خریدارن بیمه دور می ماند .
  • تبیین مهمترین تکالیف بیمه گران (شرکت های بیمه) و بیمه گذاران( خریداران و ذینفعان ).
  • مهمترین دلایل قانونی شرکت های بیمه گر در عدم پرداخت یا کاهش مبلغ خسارت .
  • اصول و کلیات تفاهم نامه نویسی ( جامع ) در قراردادهای بیمه ای .
  • مهمترین شیوه های رفع اختلاف در قراردادهای بیمه های بازرگانی .

 

تاریخ برگزاری دوره حقوق بیمه گذاران : ۹۷/۴/۲۸

محل برگزاری : سعادت آباد – خیابان سی و یکم شرقی – پلاک ۴۶ ساختمان پرهام طبقه اول