,

رانندگان متخلف در تصادفات دیه می‌گیرند

رانندگان متخلف در تصادفات دیه می‌گیرند

رانندگان متخلف هم در حادثه‌های رانندگی دیه می‌گیرند

چون شخص ثالث محسوب می‌شوند.

رانندگان متخلف در تصادفات دیه می‌گیرند

هیات عمومی دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه خود اعلام کرد:

رانندگان متخلف هم در حادثه‌های رانندگی دیه می‌گیرند، چون شخص ثالث محسوب می‌شوند.
تا پیش از صدور این رای دادگاه‌ها در مورد اعمال قانون مصوب سال ۱۳۹۰ قانون برنامه پنجم توسعه و

قانون ۱۳۹۵ بیمه در مورد پرداخت دیه به راننده متخلف و شخص ثالث محسوب شدن آن اختلاف نظر داشتند.

در رای وحدت رویه صادر شده از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور آمده است:

نظر به اینکه مقررات بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون «برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران»

مصوب سال ۱۳۸۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرده است در

مورد راننده وسیله نقلیه همچون سرنشین، بیمه شخص ثالث را اعمال کند.
بر این اساس با توجه اینکه طبق بند (الف) ماده یک

«قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه»

مصوب سال ۱۳۹۵ خسارت بدنی شامل هر نوع صدمه به بدن ولو منتهی به نقص عضو و فوت نشده، می‌شود و

با عنایت به اینکه به موجب حکم مقرر در ماده ۶۵ این قانون احکام موضوع مواد مصرح در آن ماده

نسبت به بیمه‌نامه‌های صادره پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون که

خسارت تحت پوشش آنها پرداخت نشده نیز لازم‌الرعایه است؛

بنابراین حکم این ماده با توجه به اطلاق آن نسبت به بیمه‌نامه‌های موضوع بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون مورد اشاره نیز که

بعد از تصویب آن قانون تنظیم شده ولی خسارات بدنی راننده پرداخت نشده قابل تسری و تعمیم است.
در این حکم تصریح شده است:

رای شعبه دهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود.

این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و

دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

با تصمیم هیات عمومی دیوان عالی کشور، راننده متخلف در تصادفات هم

به عنوان شخص ثالث محاسبه و به او دیه داده می‌شود

و در صورت فوت به خانواده او دیه تعلق می‌گیرد.
وی با بیان این که دادگاه‌ها در مورد اعمال قانون مصوب سال ۱۳۹۰ قانون برنامه پنجم توسعه و

قانون ۱۳۹۵ بیمه در مورد پرداخت دیه به راننده متخلف و شخص ثالث محسوب شدن آن اختلاف نظر داشتند،

افزود:در هیات عمومی دیوان عالی کشور، استدلال بر آن شد که

به دلیل حاکم بودن قانون برنامه پنجم توسعه بر همه قوانین کشور، قوانین مخالف با آن باید متوقف شود.

همه رانندگانی که از سال ۹۰ تا ۹۵ متحمل خسارت جانی یا مالی شدند،

به عنوان شخص ثالث می‌توانند از شرکت بیمه خسارت و دیه دریافت کنند.
براین اساس این رای حتی چنانچه از سال ۹۰ به بعد رانندگانی که پرونده‌شان مختومه شده باشد و

برای خود و نه راننده خسارت دریافت کرده‌اند ولو اینکه راننده خودش هم بیمه ثالث نشده باشد، قابل تسری است.

رانندگان متخلف در تصادفات دیه می‌گیرند

متن رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۸۱ ـ ۲۶/۶/۱۳۹۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نظر به اینکه مقررات بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون «برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» مصوب سال ۱۳۸۹ وزارت امور اقتصادی و دارائی را مکلف کرده است در

مورد راننده وسیله نقلیه همچون سرنشین، بیمه شخص ثالث را اعمال نماید و با توجه به اینکه طبق بند (الف) ماده ۱

 «قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» مصوب سال ۱۳۹۵ خسارت بدنی شامل هر نوع صدمه به

بدن ولو منتهی به نقص عضو و فوت نشود می‌گردد و با عنایت به اینکه به‌موجب حکم مقرر در ماده ۶۵ این قانون احکام موضوع مواد مصرح در آن

ماده نسبت به بیمه‌نامه‌های صادره پیش از لازم‌الاجراشدن قانون که خسارات تحت پوشش آنها پرداخت نشده نیز لازم‌الرعایه است؛

بنابراین حکم این ماده با توجه به اطلاق آن نسبت به بیمه‌نامه‌های موضوع بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون مورد اشاره نیز که بعد از تصویب آن قانون تنظیم شده

ولی خسارات بدنی راننده پرداخت نگردیده قابل تسری و تعمیم است. بر این اساس رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق

دارد صحیح و موافق قانون تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور