سؤالات متداول بیمه باربری

سؤالات متداول بیمه بابری

سؤالات متداول بیمه باربری

۱- در بیمه باربری با بیمه گر دچار مشکل شده ام.
بیمه گر معتقد است که من مستحق هیچ گونه خسارتی نیستم

اما کارشناسان معتقدند که من می توانم از پوشش بیمه ای استفاده کنم . توصیه شما چیست ؟

جواب : به موجب شرایط عمومی بیمه نامه های باربری و موادی از آیین دادرسی مدنی

می توان از شرکت بیمه تقاضای تشکیل جلسه هیئت داوری ( ۳ نفر کارشناس ) نمود.

با رأی داوران در خصوص ذیحق بودن شما و یا بیمه گر اتخاذ تصمیم خواهد گردید.

 

۲-می خواهم یک قرارداد بزرگ درزمینه بیمه های مسئولیت و باربر با یک شرکت بیمه ببندم

اما باتوجه به تجربیات گذشته و اهمیت قراردادی که می خواهم منعقد نمایم

از عملکرد شرکت بیمه در پرداخت خسارت احتمالی آینده واهمه دارم ، توصیه شما چیست ؟

جواب :بهترین پیشنهاد ما به شما اینست که درمتن قراردادتان با شرکت بیمه شرطی را بعنوان توافق قید نماید

که در صورت وقوع حادثه موضوع مورد اختلاف ازطریق داوری (تشکیل شورای داوری ) حل گردد.

پیشنهاد بعدی ما به شما اینست که درصورت توافق شرط نمایید