سؤالات متداول بیمه باربری

بیمه باربری

۱- در بیمه باربری با بیمه گر دچار مشکل شده ام. بیمه گر معتقد است که من مستحق هیچ گونه خسارتی نیستم. اما کارشناسان معتقدند که من می توانم از پوشش بیمه ای استفاده کنم. توصیه شما چیست ؟

جواب : به موجب شرایط عمومی مصوب شورایعالی بیمه ( آیین نامه شماره ۷۹)  و موادی از آیین دادرسی مدنی می توان از شرکت بیمه تقاضای تشکیل جلسه هیئت داوری ( ۳ نفر کارشناس ) نمود. با رأی داوران در خصوص ذیحق بودن شما و یا بیمه گر اتخاذ تصمیم خواهد گردید.

۲-می خواهم یک قرارداد بزرگ درزمینه بیمه های مسئولیت و باربر با یک شرکت بیمه ببندم اما با توجه به تجربیات گذشته و اهمیت قراردادی که می خواهم منعقد نمایم از عملکرد شرکت بیمه در پرداخت خسارت احتمالی آینده واهمه دارم ، توصیه شما چیست ؟

جواب :بهترین پیشنهاد ما به شما اینست که در متن قراردادتان با شرکت بیمه شرطی را بعنوان توافق قید نماید که در صورت وقوع حادثه موضوع مورد اختلاف از طریق داوری (هیأت داوری ) حل گردد.

پیشنهاد بعدی ما به شما اینست که درصورت توافق شرط نمایید

آیین نامه شماره ۷۹