سؤالات متداول بیمه ثالث و بدنه

سؤالات متداول

سؤالات متداول(۱)

بیمه بدنه:

۱ – راننده مقصری به خودروی من آسیب وارد کرد با توجه به داشتن بیمه بدنه به شرکت بیمه مراجعه کردم شرکت بیمه از پرداخت خسارت به من خودداری می کند . می گوید باید خسارت را از محل بیمه نامه ثالث مقصر حادثه دریافت کنم . آیا بیمه گر درست عمل می کند؟

جواب : اگر کروکی و کوپن ثالث راننده مقصر و وکالت نامه تفویض پی گیری قضایی (اصل جانشینی ) را به شرکت بیمه خودتان که بیمه بدنه از او خریداری کرده اید ارائه نمایید
شرکت بیمه باید صرفأ باکسر ۵% فرانشیز تمامی خسارت را به استناد شرایط بیمه نامه پرداخت نماید و مجاز به ارجاع شما به استفاده از محل بیمه نامه ثالث مقصر نمی باشد.

عابر پیاده:

۲- همسرم در آزاد راه تهران – قم تصادف کرد و فوت نمود. پلیس همسرم را مقصر معرفی کرد. با وجود اینکه راننده مقصر نیست آیا می توان از بیمه نامه راننده دیه گرفت ؟

جواب: بله – به موجب قانون شرکت های بیمه فارغ از اینکه عابرمقصر هست یا نیست در تصادفات مربوط به آزاد راه ها متعهد به پرداخت کل دیه از محل بیمه نامه ثالث راننده می باشند.
البته می باید گزارش پلیس ( کروکی ) رامطالعه کرد تا علت تامه حادثه صرفأ عبوراز آزاد راه باشد نه چیزدیگر.

 راننده مقصر فراری:

۳ –  فرزند یکی از اقوام ما در سانحه تصادفی فوت شد و راننده مقصر فرارکرد. می گویند که شرکت بیمه به خانواده فوت شده خسارت می دهد! ما باید به کدام شرکت بیمه مراجعه کنیم ؟

جواب  به استناد قانون درصورت متواری شدن راننده در تصادفات رانندگی ” صندوق تأمین خسارات جانی “ بخشی از غرامت جانی وارده به زیاندیده یا متوفی را با توجه به زمان وقوع حادثه پرداخت می نماید. ( البته به موجب قانون جدید ” ثالث ” باید دیه کامل پرداخت شود )

مرور زمان( کاربرد در بیمه ) :

۴-  از روزی که تصادف کردم و پرونده بیمه ای درشرکت بیمه تشکیل داده ام ۲ سال گذشته و هنوز رأی دادگاه اعلام نشده است . آیا اگر رأی صادرشود وبه شرکت بیمه مراجعه کنم مشمول ” مرورزمان ” می شوم

و شرکت بیمه می تواند از پرداخت خسارت خودداری نماید؟

جواب : خیر- ” مرورزمان ” اصولأ مسئله ای حقوقی است . براساس این نظریه و مبانی تئوریک آن ، فردی که نسبت به مالی ادعایی دارد، و یا اگر ادعای حقی داشته باشد .هرگاه در مدت مقرر شده برای مرور زمان اقدام به استیفای ( تقاضای طلب یا حق ) آن نکند ، محاکم قضایی از استماع ( شنیدن ) و رسیدگی به دعوای او ( خواهان حق ) خودداری خواهند کرد .
گاهی مرورزمان یکی از اسباب سقوط تعهد نیز می باشد.

درپرداخت خسارت ثالث از آنجا که شرکت بیمه شرط ارائه رأی دادگاه را برای پرداخت خسارت الزامی دانسته بنابراین می باید پس از ارائه رأی بصورت یوم الادا کل دیه را با توجه به سقف بیمه نامه پرداخت نماید.

تعدد دیه:

۵-  “تعدد دیه” در  بیمه نامه ثالث  یعنی چه ؟

جواب : در بیمه و از نظر قانون بیمه ثالث ” درصورتی که دریک حادثه ، مسئول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هریک اززیاندیدگان محکوم شود، بیمه گر(شرکت بیمه ) موظف به پرداخت تمامی دیه های متعلقه خواهد بود.”
بعضی اوقات افراد حادثه دیده که مصدومیت آنها شدید می باشد قضات براساس قانون مجازات اسلامی برای اعضاء مختلف مصدوم دیه تعیین می نمایند که جمع دیه های اعضاء برای یک فرد (زنده ) گاهأ بیش ازیک دیه فرد متوفی می باشد.
فرضأ اگر کسی در حادثه ای دچار مصدومیت شدید از نواحی مختلف شود مثلا” :  ۲ چشمش از بین برود ( یک دیه کامل)، ۲ لبش از بین برود ( یک دیه کامل)،

۲ گوشش (از دست دادن شنوایی) از بین برود( یک دیه کامل )، تمام زیان سالم بریده شود (یک دیه کامل) ، لال  بشود- با ضربه مغزی – (یک دیه کامل) ,

تمام نخاع قطع بشود( یک دیه کامل)، یکی از مجاری بینی از بین برود(نصف دیه کامل)،

که جمع دیات می شود ۵/۵ دیه کامل که براساس نرخ دیه در سال ۱۳۸۷ مبلغ ۲/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال فرد مقصر می باید به حادثه دیده پرداخت نماید.
که شرکتهای بیمه براساس ضوابطی و با توجه به سقف تعهدات بیمه نامه می باید کل مبلغ دیات را در وجه زیاندیده (مصدوم) پرداخت نماید.
برای مثال اگر مقصر بیمه نامه ثالث ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومانی داشته باشد بیمه گر تمام  ۲۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان را پرداخت می کند.

البته موضوع ” تعدد دیات ” نباید با ” تغلیظ دیات ” و تضعیف دیات ” اشتباه شود.

مسافر کشی خورو شخصی:

۶ –  درحادثه واژگونی خودرو ام ۳ تن از سرنشینان دچار حادثه شده و من محکوم به پرداخت مبالغی دیه شده ام . در اظهارات مصدومین ( حادثه دیدگان ) در دادسرا یکی از سرنشینان به اشتباه گفت که مسافر بوده اند. هم اکنون شرکت بیمه به بهانه اظهار این سرنشین برای هریک از خسارت دیدگان ۳۰% خسارت را کمتر می دهد. آیا این عمل قانونی است ؟

جواب : خیر- اگر شغل اصلی تان مسافرکشی نیست و صرفأ در اظهارات یکی از سرنشینان چنین مطلبی قید گردیده شرکت بیمه باید تمام خسارت را تا سقف بیمه نامه پرداخت نماید.

فرانشیز:

۷ –  شرکت بیمه در پرداخت میزان خسارت و اعمال فرانشیز عادلانه عمل نمی کند و هر چه اعتراض می کنم کارشناس مربوطه حاضر به پذیرش اعتراضم نیست ، چکار کنم

جواب : نامه ای بر اساس ماده ۲۲ شرایط عمومی بیمه نامه های بدنه تهیه نمایید. در نامه مربوطه تقاضای تشکیل هیئت داوری ( کارشناسی ) بنمایید.

درصورت پذیرش داوری از سوی بیمه گر رأی هیئت قابل اجرا می باشد.

تفاوت دیه زن و مرد:

۸ – دادگاه مقصر حادثه را بواسطه بی احتیاطی در رانندگی و ایراد جرح به من محکوم به پرداخت  ۶۰% دیه کامله کرد رأی را به شرکت بیمه ارائه کردم . شرکت بیمه می خواهد فقط ۳۰% دیه را چون زن هستم به من پرداخت کند ! آیا این پرداخت درست است ؟

جواب : اگر رأی صادره مربوط به قبل ازتاریخ ۱/۴/۱۳۸۷ باشد ( بعضی ازکارشناسان تاریخ ۱۹/۶/۸۷ را صحیح می دانند ) به موجب ماده ۳۰۱٫ قانون مجازات اسلامی  مبنی بر ” دیه زن و مرد یکسان  است
تا وقتی که مقدار دیه به ثالث ۳/۱ دیه کامل (مرد)برسد در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد است” بنابراین دیه شما همان ۲/۱ یعنی نصف خواهد بود.

اما بعداز تاریخهای یاد شده شرکتهای بیمه موظف به پرداخت دیه یکسان به زیاندیدگان فارغ از جنسیت وی می باشند.(برابری پرداخت غرامت  زن و مرد)

بیمه نامه شخص ثالث بعنوان وثیقه :

۹-  تصادف کردم برای رفتن به زندان چیزی برای وثیقه گذاشتن در دادگاه ندارم چکار کنم ؟

جواب :  به موجب قانون بیمه شخص ثالث و بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه و سایر مقررات موضوعه شما می توانید بیمه نامه ثالث خود را تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه بعنوان وثیقه به دادگاه ارائه نمایید.

بیمه منافع و خسارت عدم النفع و اصل غرامت:

۱۰ – چگونه می توان اصل غرامت در بیمه را با بند ۱ ماده ۲۲ قانون بیمه جمع نمود؟

جواب : تعریف اصل غرامت : بیمه گر هیچگاه بیشتر از میزان خسارت واقعی  وارده به بیمه گذار و حداکثر تا سقف سرمایه بیمه نامه به بیمه گذار خسارت پرداخت نمی نماید.

به عبارتی بیمه موجب برخوداری سود توسط بیمه گذار نمی شود.
این بدین معنی نیست که بیمه گر سود یا عدم النفع را بیمه نمی کند بلکه بدین معنی است که بیمه گر در صورتی که سود را بیمه کند در زمان پرداخت خسارت فقط سود واقعی ناشی از عدم حدوث خسارت را پرداخت می کند نه سود احتمالی یا بیشتر.

به همین منوال بیمه گر می تواند عدم النفع را نیز بیمه کند ولی زمان بروز حادثه برای موضوع بیمه صرفاً نفع واقعی در صورت ادامه فعالیت را پرداخت می کند

و بیمه گذار را در شرایط واقعی قبل از بروز حادثه قرار می دهد. بعبارتی بیشتر از سود یا نفع حاصل از ادامه فعالیت  را بیمه گر تقبل نمی کند

به همین دلیل است که در ایران بیمه عدم النفع بسیار کم فروخته می شود چون تشخیص میزان سود یا نفع در صورت توقف فعالیت به سادگی قابل شناخت و محاسبه نیست .

گاهی اصل غرامت با بیمه نمودن عدم النفع یا سود اشتباه گرفته می شود،

اساس اصل غرامت اینست که بیمه گذار صرفاً به حالت واقعی قبل از وقوع حادثه و یا منافع حاصل در صورت عدم وقوع حادثه برمی گردد و نفع مازادی دریافت نمی کند .

دریافت هزینه های بیمارستان از بیمه نامه شخص ثالث:

۱۱ –  چگونه می توان هزینه های بیمارستانی مربوط به تصادف را به بیمارستان پرداخت ننمود؟

جواب : به موجب  ماده ۳۷  قانون برنامه; پنجم;توسعه (ماده ۹۲ قانون برنامه چهارم توسعه ) مراکز درمانی دولتی اجازه دریافت هیچ گونه وجهی از مصدومین ترافیکی را ندارند

و بیمارستانهای خصوصی صرفأ مجاز به دریافت هزینه های مربوط به تعرفه های خصوصی منهای تعرفه دولتی می باشند.

پرداخت هزینه پزشکی مازاد بر پرداخت دیه:

۱۲-  براساس رأی دادگاه بنده محکوم به پرداخت دیه شده ام که شرکت بیمه دیه مربوطه را به زیاندیده پرداخت کرده است. اکنون زیاندیده دعوی جدیدی را طرح کرده است و تقاضای پرداخت هزینه معالجات نموده است . آیا بنده محکوم می شوم و اگر حکم به پرداخت صادرشود تکلیف چیست ؟

جواب : احتمال بسیار زیاد شما محکوم به پرداخت هزینه های مربوطه خواهید شد که دراین حالت شرکت بیمه ملزم به پرداخت هزینه پزشکی مربوطه علاوه بر مبلغ دیه خواهد بود.

دیه یوم الاداء:

۱۳- رأی دادگاه مربوط به بیمه نامه ثالث درسال ۱۳۸۸ صادر و درسال ۱۳۸۹ به بنده ابلاغ گردیده است . شرکت بیمه مسئول پراخت دیه به نرخ کدام سال است ؟

جواب : براساس قوانین و دستورالعملهای قوه قضائیه و بیمه مرکزی ایران شرکت بیمه ملزم به پرداخت دیه بصورت  یوم الادا (زمان پرداخت سال ۱۳۸۹ ) می باشد و

از آنجایی که شرط ارائه رأی دادگاه بعنوان شرط اصل پرداخت از طرف بیمه گر می باشد بنابر این بیمه گر پس از دریافت به موقع رأی؛ ملزم به پرداخت غرامت بصورت یوم الادا و کامل است .

پرداخت دیه تا سقف تعهد بیمه نامه:

۱۴- با صدور رأی دادگاه درسال ۱۳۸۴ بنده محکوم به پرداخت ۳ دیه کامل مرد مسلمان شده ام . شرکت بیمه براساس بیمه نامه ثالث بنده صرفأ تعهد پرداخت یک دیه کامل را می پذیرد تکلیف چیست ؟
جواب : درصورت کامل بودن شرایط بیمه نامه مربوطه (ثالث ) بیمه گر متعهد است براساس قاعده تعدد دیات تمامی غرامت دیه ( ۳ دیه کامل ) را به زیاندیده پرداخت نماید.