سؤالات متداول در بیمه آتش سوزی

بیمه آتش سوزی

اعلام عمدی بودن حادثه آتش سوزی

۱-  شرکت بیمه بر اساس نظریه کارشناس آتش نشانی حادثه موضوع بیمه را عمدی دانسته و از پرداخت خسارت خودداری می نماید، چه کنم ؟

جواب : درصورت طرح دعوی در دادگاه و عدم امکان اثبات بیمه گر در عمدی بودن حادثه خسارت تمامأ قابل وصول خواهد بود. البته پیشنهاد می گردد قبل از طرح موضوع در دادگاه بیمه گر را دعوت به اجرای اصل داوری نمود.

اعلام حریق عمدی  توسط بیمه گذار یا قائم مقام

۲- آیا نظریه اداره آتش نشانی مبنی بر عمدی بودن آتش سوزی نشان دهنده ایجاد حریق عمدی توسط بیمه گذار یا قائم مقام وی می باشد؟ آیا شرکت بیمه می تواند از پرداخت خسارت آتش سوزی خودداری نماید؟

جواب : نظرسازمان آتش نشانی مبنی برعمدی بودن آتش سوزی نشان دهنده ایجاد حریق عمدی توسط بیمه گذار یا قائم مقام وی نبوده و بیمه گر مکلف به پرداخت خسارت کامل به بیمه گذار می باشد. نظریه صادره توسط بیمه مرکزی در این خصوص نیز وجود دارد.

عدم رعایت توصیه ایمنی

۳- شرکت بیمه به همراه بیمه نامه آتش سوزی ضمیمه ای ( الحاقیه ) با عنوان ” توصیه های ایمنی ” تحویل داده است که در آن برای نمونه توصیه کرده ” نصب یک کپسول آتش نشانی ۲۰ کیلویی در راه پله الزامی است .” اکنون پس از وقوع خسارت شرکت بیمه با عنوان عدم رعایت توصیه ایمنی از پرداخت خسارت خودداری می نماید! آیا رفتارشرکت بیمه مطابق قانون و صحیح است ؟

جواب : خیر- شرکت بیمه موظف به پرداخت خسارت می باشد . لازم به ذکر است توصیه های ایمنی تنها در صورت شرایط خاص قابل استناد می باشد.

شرط حل اختلاف در شرایط عمومی آتش سوزی

 ۴- موضوع ماده ۲۴ آیین نامه عمومی آتش سوزی ازمصادیق داوری است یا کارشناسی ؟

جواب : طبق آراء صادره توسط محاکم مختلف ( که تعدادی ازآنها در اختیار این شرکت می باشد.) در پاره ای از موارد مصادیق داوری و در بعضی موارد کارشناسی محسوب می گردد.

عدم معرفی کارشناس از طرف شرکت بیمه

۵ – شرکت بیمه بنا به دلایلی ازپرداخت خسارت آتشسوزی خودداری می نماید! از شرکت بیمه تقاضای تشکیل هیئت کارشناسی وفق ماده ۲۴ نموده ایم. اما شرکت بیمه تشکیل هیئت کارشناسی را نمی پذیرد! تکلیف چیست ؟

جواب : شرکت بیمه می بایست تقاضای تشکیل هیئت کارشناسی را بپذیرد . در اولین اقدام اظهارنامه ای جهت شرکت بیمه ای ارسال نمایید.

حل اختلاف در بیمه آتش سوزی