سمینار حقوق بیمه گذاران در سازمان مدیریت صنعتی


سازمان مدیریت صنعتی برای اولین بار در کشور برگزار می کند

برای اولین بار در کشور ….!!
برگزاری سمینار حقوق بیمه گذاران در بزرگترین سازمان آموزشی کشور ” سازمان مدیریت صنعتی ”
سخنران : جناب آقای غریب

bimeh_final2