سمینار آموزشی حقوق بیمه گذاران

سمینار حقوق بیمه گزاران

گروه مشاورین”آفرینش “با همکاری موسسات آموزشی معتبر برگزار می کند :
سمینارحقوق بیمه گذاران(خریداران و ذینفعان بیمه نامه)


سر فصل های سمینار :

فصل اول:(حقوق عمومی)


۱٫حقوق بیمه گذاران در انتخاب نوع و پوشش های بیمه ای.
۲٫حقوق بیمه گذاران در تغییر شرایط بیمه نامه (عمومی – خصوصی).
۳٫حقوق بیمه گذاران در خرید بیمه نامه از عوامل فروش (شرکت بیمه ،نماینده بیمه ، کارگزار بیمه،بازاریاب بیمه).
۴٫حقوق بیمه گذاران در دریافت خسارت از شرکتهای بیمه.
۵٫قواعد واصولی که بیمه گران در عدم پرداخت خسارت بدان تمسک می جویند.
۶٫مهمترین قوانین و مقررات بیمه و نحوه دستیابی به جدید ترین قوانین و مقررات بیمه ای .
۷٫معرفی نهاد ها و سازمان هایی که قوانین و مقررات بیمه را وضع می نمایند.
۸٫تبین جایگاه قانونی وحقوقی نمایندگان، شرکتهای نمایندگی،کارگزاران،کارشناسان رسمی ارزیابان رسمی خسارت و …. در بیمه 
۹٫تشریح ساز و کار نظارت بر فعالیت شرکتهای بیمه.
۱۰٫آشنایی با سازمان ها و نهاد های مدافع حقوق بیمه گذاران.

فصل دوم: (اختصاصی)

حقوق اختصاصی بیمه گزاران در بیمه شخص ثالث اتومبیل:

  • چه سقف تعهد بیمه نامه ثالث باید خرید تا دچارمشکلات ناشی از افزایش سالانه میزان دیات نشویم؟ 
  • چگونه هزینه های پزشکی پردا خت شده دربیمارستاهای خصوصی را از شرکت بیمه وصول نماییم؟
  • فرآیند وثیقه گذاری بیمه نامه بجای وثایق و اسناد مالی بعد از تصادف چگونه است؟
  • در صورت متواری شدن مقصر حادثه چگونه می توان دیه کامل را از موسسات بیمه ای وصول نمود؟
  • درصورت نداشتن گواهینامه وبیمه نامه ازجانب مقصر حادثه چگونه می توان دیه کامل را از شرکت بیمه وصول نمود؟
  • چگونه می توان بخشی از دیه را قبل از صدور رای قطعی دادگاه، از شرکت بیمه وصول نمود؟
  • در صورت بروز تصادف چگونه پرونده متشکله در بیمه و دادگاه راپیگیری و مدیریت نماییم؟

مدت سمینار: یک روزه 


موضوع فصل دوم اختیاری است و سرفصل جدید متناسب با حوزه فعالیت و نیاز گروه شرکت کننده گان قابل ارائه می باشد.