سمینار آموزشی حقوق بیمه گذاران

گروه مشاورین”آفرینش “با همکاری موسسات آموزشی معتبر برگزار می کند :
سمینارحقوق بیمه گزاران(خریداران و ذینفعان بیمه نامه)

سمینار آموزشی حقوق بیمه گذاران
سر فصل های سمینار :

فصل اول: (حقوق عمومی)

۱٫حقوق بیمه گذاران در انتخاب نوع و پوشش های بیمه ای.
۲٫حقوق بیمه گذاران در تغییر شرایط بیمه نامه (عمومی – خصوصی).
۳٫حقوق بیمه گذاران در خرید بیمه نامه از عوامل فروش (شرکت بیمه ،نماینده بیمه ، کارگزار بیمه،بازاریاب بیمه).
۴٫حقوق بیمه گذاران در دریافت خسارت از شرکتهای بیمه.
۵٫قواعد واصولی که بیمه گران در عدم پرداخت خسارت بدان تمسک می جویند.
۶٫مهمترین قوانین و مقررات بیمه و نحوه دستیابی به جدید ترین قوانین و مقررات بیمه ای .
۷٫معرفی نهاد ها و سازمان هایی که قوانین و مقررات بیمه را وضع می نمایند.
۸٫تبین جایگاه قانونی وحقوقی نمایندگان، شرکتهای نمایندگی،کارگزاران،کارشناسان رسمی ارزیابان رسمی خسارت و …. در بیمه
۹٫تشریح ساز و کار نظارت بر فعالیت شرکتهای بیمه.
۱۰٫آشنایی با سازمان ها و نهاد های مدافع حقوق بیمه گذاران.

فصل دوم: (اختصاصی) حقوق اختصاصی بیمه گزاران در بیمه شخص ثالث اتومبیل:

چه سقف تعهد بیمه نامه ثالث باید خرید تا دچارمشکلات ناشی از افزایش سالانه میزان دیات نشویم؟
چگونه هزینه های پزشکی پرداخت شده در بیمارستاهای خصوصی را از شرکت بیمه وصول نماییم؟
فرآیند وثیقه گذاری بیمه نامه بجای وثایق و اسناد مالی بعد از تصادف چگونه است؟
در صورت متواری شدن مقصر حادثه چگونه می توان دیه کامل را از موسسات بیمه ای وصول نمود؟
درصورت نداشتن گواهینامه وبیمه نامه ازجانب مقصر حادثه چگونه می توان دیه کامل را از شرکت بیمه وصول نمود؟
چگونه می توان بخشی از دیه را قبل از صدور رای قطعی دادگاه، از شرکت بیمه وصول نمود؟
در صورت بروز تصادف چگونه پرونده متشکله در بیمه و دادگاه راپیگیری و مدیریت نماییم؟

مدت سمینار:

یک روزه موضوع فصل دوم اختیاری است و سرفصل جدید متناسب با حوزه فعالیت و نیاز گروه شرکت کننده گان قابل ارائه می باشد.

سمینار آموزشی حقوق بیمه گذاران