,

سمینار تخصصی ابعاد بیمه های عمر

سمینار بیمه های عمر

ابعاد و تعهدات حقوقی در فروش بیمه های عمر

(آنچه نمایندگان و بازاریابان باید بدانند)

سخنران استاد محمد حسین غریب

کارشناس رسمی امور بیمه

عناوین و سرفصل های سمینار

تلفن ثبت نام : ۰۹۹۱۲۳۴۶۳۵۴
تاریخ برگزاری : ۳۰ بهمن ۹۸
ساعت برگزاری از ساعت ۹ الی   ۱۸
مکان برگزاری سمینار بیمه های عمر : تهران – سعادت آباد – سرو غربی – بعد از مخابرات سلمان فارسی – پژوهشکده بیمه