سمینار حقوق بیمه گذاران (خریداران و ذینفعان بیمه نامه)و چالش های پنهان بیمه ای

مدرس : محمد حسین غریب

کارشناس رسمی دادگستری در امور بیمه و داور بیمه ای

چالش های پنهان بیمه ای در بیمه های بازرگانی

سرفصل سمینار حقوق بیمه گذاران (خریداران و ذینفعان بیمه نامه)

تشریح خلاصه عملکرد شرکت های بیمه گر در ارتباط با حقوق بیمه گذاران .
تبیین مهمترین قوانین و مقررات بیمه های بازرگانی ( مسئولیت وآتش سوزی و …..) 
تغییراتی که در قوانین بیمه از نظر خریدارن بیمه دور می ماند 
مهمترین نکات در زمان اعلام خسارت و ارائه مدارک به شرکت های بیمه 
<تحلیل قوانین و نکات مهم در قرارداد بیمه های مسئولیت و درمان
<اصول و مبانی تفاهم نامه نویسی ( جامع ) در قراردادهای بیمه ای 
تبیین مبانی و آنالیز محاسبات حق بیمه های پوشش های مختلف بیمه ای 
مهمترین دلایل قانونی شرکت های بیمه گر در عدم پرداخت یا کاهش مبلغ خسارت 
<مهمترین شیوه های رفع اختلاف در قراردادهای بیمه ای 
تبیین جایگاه قانونی نمایندگان ، کارگزاران و ارزیابان خسارت های بیمه ای
نحوه نظارت بر قراردادهای بیمه ای منعقده بین کارفرما و پیمانکاران اصلی و فرعی در پروژه های خدماتی

 زمان :بزودی اعلام می گردد

مکان : رشت – کمربندی شهید بهشتی – میدان انتظام – مجتمع اداری علم و فناوری گیلان

سمینار حقوق بیمه گذاران (خریداران و ذینفعان بیمه نامه)و چالش های پنهان بیمه ای