دوره آموزشی حقوق بیمه گذاران ( خریداران و ذینفعان بیمه)

سر فصل های  سمینار :

فصل اول:(حقوق عمومی)

حقوق بیمه گذاران در :

 1. انتخاب نوع و پوشش های بیمه ای.
 2.  تغییر شرایط بیمه نامه (عمومی – خصوصی).
 3. خرید بیمه نامه از عوامل فروش (شرکت بیمه ،نماینده بیمه ، کارگزار بیمه،بازاریاب بیمه).
 4. دریافت خسارت از شرکتهای بیمه.
 5. قواعد واصولی که بیمه گران در عدم پرداخت خسارت بدان تمسک می جویند.
 6. مهمترین قوانین و مقررات بیمه و نحوه دستیابی به جدید ترین قوانین و مقررات بیمه ای .
 7. معرفی نهاد ها و سازمان هایی که قوانین و مقررات بیمه را وضع می نمایند.
 8. تبین جایگاه قانونی وحقوقی نمایندگان، شرکتهای نمایندگی،کارگزاران،کارشناسان رسمی ارزیابان رسمی خسارت و …. در بیمه
 9. تشریح ساز و کار نظارت بر فعالیت شرکتهای بیمه.
 10. آشنایی با سازمان ها و نهاد های مدافع حقوق بیمه گذاران.
 • فصل دوم: حقوق بیمه گذاران (اختصاصی) در بیمه شخص ثالث اتومبیل:

 • چه سقف تعهد بیمه نامه ثالث باید خرید تا دچارمشکلات ناشی از افزایش سالانه میزان دیات نشویم؟
 • چگونه هزینه های پزشکی پردا خت شده دربیمارستاهای خصوصی را از شرکت بیمه وصول نماییم؟
 • فرآیند وثیقه گذاری بیمه نامه بجای وثایق و اسناد مالی بعد از تصادف چگونه است؟
 • در صورت متواری شدن مقصر حادثه چگونه می توان دیه کامل را از موسسات بیمه ای وصول نمود؟
 • درصورت نداشتن گواهینامه وبیمه نامه ازجانب مقصر حادثه چگونه می توان دیه کامل را از شرکت بیمه وصول نمود؟
 • چگونه می توان بخشی از دیه را قبل از صدور رای قطعی  دادگاه، از شرکت بیمه وصول نمود؟
 • در صورت بروز تصادف چگونه پرونده متشکله در بیمه و دادگاه را پیگیری و مدیریت نماییم؟