سمینارحقوق بیمه گذاران و چالش های پنهان بیمه ای 10

سمینار حقوق بیمه گذاران و چالش های پنهان بیمه ای

واحد آموزشی شرکت اطلس پارس آتین برگزار می نماید:
سمینار حقوق بیمه گذاران و چالش های پنهان بیمه ای
“ویژه مدیران و کارشناسان”

سمینار چالش های پنهان بیمه ای

سخنران : جناب آقای محمد حسین  غریب
کارشناس رسمی دادگستری در امور بیمه
ارزیاب رسمی خسارت بیمه مرکزی ایران
مدرس مباحث ویژه بیمه های بازرگانی

سرفصل های سمینار:

 • تشریح خلاصه عملکرد شرکت های بیمه گر در ارتباط با حقوق بیمه گذاران .
  تبیین مهمترین قوانین و مقررات بیمه های بازرگانی ( مسئولیت وآتش سوزی و …..) .

  تغییراتی که در قوانین بیمه از نظر خریدارن بیمه دور می ماند .

  مهمترین نکات در زمان اعلام خسارت و ارائه مدارک به شرکت های بیمه .
  تحلیل قوانین و نکات مهم در قرارداد بیمه های مسئولیت و درمان.

  اصول و مبانی تفاهم نامه نویسی ( جامع ) در قراردادهای بیمه ای .

  تبیین مبانی و آنالیز محاسبات حق بیمه های پوشش های مختلف بیمه ای .
  مهمترین دلایل قانونی شرکت های بیمه گر در عدم پرداخت یا کاهش مبلغ خسارت .
  مهمترین شیوه های رفع اختلاف در قراردادهای بیمه ای .
  تبیین جایگاه قانونی نمایندگان ، کارگزاران و ارزیابان خسارت های بیمه ای .

زمان : یکشنبه  ۹۶/۱۰/۰۳

مکان :  شرکت اطلس پارس آتین

آدرس:  ستارخان – ابتدای باقرخان پ۱۲۱ واحد ۲