سمینار حقوق بیمه گزاران اتاق کرمانشاه

سمینار حقوق بیمه گذاران

سمینار آموزشی “حقوق بیمه گذاران” با رویکرد بررسی کلیات حقوق بیمه گزاران

سمینار “حقوق بیمه گذاران”

مجری :اتاق بازرگانی کرمانشاه

سخنران : جناب آقای غریب

و راهبردهای کاربردی در نحوه دریافت خسارت از شرکتهای بیمه

با سخنرانی آقای غریب

و با حضور نمایندگان اصناف مختلف تجاری

و علاقمندان صنعت بیمه

در تاریخ ۹۳/۰۹/۰۹ در اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار گردید.

زمان :۹۳/۰۹/۰۹

مکان : اتاق بازرگانی کرمانشاه