سمینار چالشهای شغلی نمایندگان صنعت بیمه

سمینار چالشهای شغلی نمایندگان صنعت بیمه

سمینار آموزشی “چالشهای شغلی نمایندگان صنعت بیمه” 

سمینار چالشهای شغلی نمایندگان

سازمان مدیریت صنعتی

سخنران : جناب آقای غریب

زمان :۹۴/۰۳/۰۷
مکان :  سالن پویش سازمان مدیریت صنعتی

سمینار آموزشی “چالشهای شغلی نمایندگان صنعت بیمه” با رویکرد بررسی مشکلات حرفه ای و حقوقی فروشندگان صنعت بیمه

با سخنرانی آقای غریب و با حضور نمایندگان ، فروشندگان و تعدادی از مدیران واحد های امور نمایندگان شرکت های بیمه

و سایر و علاقمندان در تاریخ ۹۴/۰۳/۰۷ در سالن پویش سازمان مدیریت صنعتی برگزار گردید.