انتشارطرح مطالعه روش هاي محاسباتي و ارزيابي ريسك هاي مختلف بيمه حوادث

طرح مطالعه روش های محاسباتی و ارزیابی ریسک های مختلف بیمه حوادث

مطالعه روش های محاسباتی و ارزیابی ریسک های مختلف بیمه حوادث

مجرح طرح : پژوهشکده

گروه پژوهش بیمه های اشخاص

طرح پژوهشی مطالعه روش های محاسباتی و ارزیابی ریسک های مختلف بیمه حوادث توسط انتشارات پژوهشکده بیمه به چاپ رسید.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده بیمه، در این طرح تحقیقاتی که از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پژوهشکده بیمه واگذار شده است،

وضعیت موجود بیمه های حوادث در شرکت های بیمه ارزیابی

و سپس محاسبه ریسک حوادث از منظر قوانین بیمه ای

و آمار فوت و آسیب ناشی از حوادث در کشور

و فاکتورهای ریسک موثر بر تعیین حق بیمه های حوادث معرفی شده

و روش علمی مدیریت و ارزیابی ریسک در بیمه های حوادث مورد مطالعه قرار گرفته است.

نتایج این طرح از آن جهت اهمیت دارد

که با توجه به آزادسازی نرخ ها، تعیین حق بیمه بر اساس ارزیابی صحیح ریسک می تواند

به افزایش توان رقابتی شرکت ها منجر شود.

الگوی علمی و فنی ارزیابی ریسک در بیمه حوادث مواردی

از قبیل سن بیمه شده،

شغل و حرفه بیمه شده،

وضعیت جسمانی بیمه شده،

جنسیت بیمه شده،

سبک بیمه شده،

محل اقامت یا مسافرت،

مخاطرات اخلاقی،

مدت بیمه نامه،

تعداد بیمه شدگان،

سایر مشخصات بیمه شدگان نظیر میزان تحصیلات، وضعیت تاهل،و … را شامل می شود.