عوامل ریسک و فاکتورهای موثر محاسبه حق بیمه در بیمه های آتش سوزی

عوامل ریسک و فاکتورهای موثر بر محاسبه حق بیمه در بیمه های آتش سوزی

عوامل ریسک و فاکتورهای موثر بر محاسبه حق بیمه در بیمه های آتش سوزی

انتشارات پژوهشکده بیمه

 

 

کتاب عوامل ریسک و فاکتورهای موثر بر محاسبه حق بیمه در بیمه های آتش سوزی،

ریسک های بیمه های آتش سوزی کشور را معرفی و با مطالعه نحوه نرخ گذاری این نوع حق بیمه اعلام کرده است:

بسیاری از متغیرهای مهم در محاسبات آن در نظر گرفته نمی‌شود.
این کتاب پژوهشی پس از بررسی تجارب جهانی،

در مبانی نظری خود عوامل و مولفه های موثر در نرخ گذاری بیمه های آتش سوزی را در ده گروه طبقه بندی نموده است.

ضمن یک بررسی مقایسه ای، ضرورت بازنگری در ضوابط نرخ گذاری و لحاظ عنوان مولفه های موثر بر ریسک

و ارائه نرخ‌های متناسب با سطح ریسک را برای کاهش ضریب خسارت این رشته بیمه ای مطرح ساخته است.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده بیمه در این کتاب ازتجارب ۱۰ کشور جهان

جهت بررسی عوامل موثر در تعیین حق بیمه آتش سوزی استفاده شده است.
این کتاب در چهار فصل با عناوین زیر تهیه گردیده است:

فصل اول :  کلیات بیمه های آتش سوزی

فصل دوم :  نظام نرخ گذاری بیمه های آتش سوزی کشور

فصل سوم :  نرخ گذاری بیمه های آتش سوزی در سایر کشورها

فصل چهارم: نتایج و پیشنهادات .

علاقه‌مندان جهت تهیه این کتاب می‌توانند

به پژوهشکده بیمه واقع در سعادت‌آباد- میدان کاج- خیابان سرو غربی نرسیده به میدان قیصر امین‌پور(شهرداری سابق) مراجعه نمایند.

همچنین امکان خرید مجازی این کتاب از طریق مراجعه به آدرس http://bookstore.irc.ac.ir/ امکان پذیر است.