کتاب مبانی بیمه سنجی بیمه های حوادث

مبانی بیمه سنجی بیمه های حوادث

انتشارات: پژوهشکده بیمه

مترجم :دکتر محسن قره خانی و فاطمه نصیری

کتاب مبانی بیمه سنجی بیمه های حوادث با هدف توسعه مهارت‌های فردی و حرفه‌ای متخصصان این حوزه که دارای دانش عملی در مورد چگونگی کنش متقابل ریسک‌های مختلف با یکدیگر و با محیط وقوع این ریسک‌ها هستند، انتشار یافت.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده بیمه، پیوند علم بیمه سنجی با سایر قلمروهای علمی نظیر تحلیل مالی پویا، ضرورت آشنایی هر چه بیشتر با ظرایف این حرفه را آشکار می‌سازد.

بر پایه این گزارش این کتاب در دو جلد و ده فصل با عناوین

  • مقدمه
  • نظریه ریسک
  • نرخ گذاری
  • نرخ گذاری ریسک انفرادی
  • تعیین ذخایر خسارت
  • طبقه بندی ریسک
  • بیمه اتکایی
  • باورمندی
  • مسائل سرمایه گذاری در بیمه اموال و حوادث

موضوعات ویژه توسط انجمن بیمه سنجی حوادث تدوین و گردآوری شده است و دکتر محسن قره خانی و فاطمه نصیری ترجمه این متون را بر عهده داشته اند.
علاقه‌مندان برای تهیه این کتاب می‌توانند به پژوهشکده بیمه واقع در سعادت‌آباد- میدان شهید تهرانی مقدم- خیابان سرو غربی نرسیده به میدان قیصر امین‌پور (شهرداری سابق)، پلاک ۴۳ مراجعه نمایند.

همچنین خرید مجازی این کتاب از طریق مراجعه به آدرس https://bookstore.irc.ac.ir/ امکان پذیر است.