مدیریت ریسک

مدیریت ریسک

نوشته : دیوید کی

ترجمه : دکتر یونس مظلومی و نادیا حسینعلی‌زاده شلمانی

انتشارات : پژوهشکده بیمه

 

کتاب مدیریت ریسک نوشته دیوید کی و ترجمه دکتر یونس مظلومی و نادیا حسینعلی‌زاده شلمانی در دوازده فصل توسط پژوهشکده بیمه انتشار یافت.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده بیمه در این کتاب با توجه به اهمیت موضوع ریسک سعی شده است اطلاعات مفیدی

در زمینه آشنایی با مفاهیم و اصول مدیریت ریسک در سازمانها و دستگاههای اقتصادی ارائه گردد.
خواننده این کتاب در فصول دوازده گانه آن

،با مفهوم و فرایند مدیریت ریسک،

تکنیک های ریسک، ارزیابی و تجربه و تحلیل آن،

شناسایی اولویت ها و کنترل ریسک و تامین مالی ریسک ها و پایش و بازنگری آن آشنا می‌شود.
این کتاب در ۴۱۸ صفحه و به قیمت ۲۴۰هزار ریال در زمستان سال ۹۵ به چاپ رسیده است.