همایش بیمه مهندسین مجری و ناظر در سازمان نظام مهندسی مشهد

همایش بیمه مهندسین مجری و ناظر در سازمان نظام مهندسی با حضور

آقای قمری گل ریاست مجتمع رضوی بیمه البرز ، آقای آتشکار

و دکتر غریب برگزار شد.

مهندسین مجری و ناظر

سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان  با همکاری  انجمن مدیران صنایع خراسان  برای اولین بار

جهت ارتقاء سطح دانش ، مهارت و نگرش مدیران و کارشناسان شرکت ها ، سازمان ها ، کارخانجات و پروژه های عمرانی برگزار می کند :

سمینار آموزشی :

 آموزش مهارت های حرفه ای مهندسان در زمینه بیمه مسئولیت مدنی

مخاطبان : مهندسین ناظر و مجری و سازندگان

مدرس : جناب آقای محمدحسین غریب
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی – مدیریت بیمه

کارشناس رسمی دادگستری در امور بیمه و ارزیاب رسمی خسارت

 • تشریح خلاصه عملکرد شرکت های بیمه گر در ارتباط با حقوق بیمه گذاران .
 • تبیین مهمترین قوانین و مقررات بیمه های بازرگانی ( مسئولیت وآتش سوزی و …..) .
 • تغییراتی که در قوانین بیمه از نظر خریدارن بیمه دور می ماند .
 • مهمترین نکات در زمان اعلام خسارت و ارائه مدارک به شرکت های بیمه .
 • تحلیل قوانین و نکات مهم در قرارداد بیمه های مهندسی و مسئولیت .
 • اصول و مبانی تفاهم نامه نویسی ( جامع ) در قراردادهای بیمه ای .
 • تبیین مبانی و آنالیز محاسبات حق بیمه های پوشش های مختلف بیمه ای .
 • مهمترین دلایل قانونی شرکت های بیمه گر در عدم پرداخت یا کاهش مبلغ خسارت .
 • مهمترین شیوه های رفع اختلاف در قراردادهای بیمه ای .
 • تبیین جایگاه قانونی نمایندگان ، کارگزاران و ارزیابان خسارت های بیمه ای .
 • نحوه نظارت بر قراردادهای بیمه ای منعقده بین کارفرما و پیمانکاران اصلی و فرعی در پروژه های عمرانی .

تاریخ برگزاری:  ۱۳۹۶/۶/۲