چالش های پنهان بیمه های مسئولیت

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس برگزار می کند:
همایش آموزشی چالشهای پنهان در بیمه های مسئولیت مهندسان ساختمان

سخنران : جناب آقای محمد حسین غریب
کارشناس رسمی دادگستری
ارزیاب خسارت بیمه مرکزی ایران
مدرس مباحث ویژه بیمه های بازرگانی

مخاطبان :

نظام مهندسی استان – انجمن ها و تشکل های مهندسان

شهرداری ها و سازمان ها و ارگان های دولتی و غیردولتی مرتبط با موضوع

هدف از برگزاری سمینار:

افزایش سطح دانش و آگاهی مهندسان در خصوص بیمه های بازرگانی مرتبط با فعالیت

چالش های پنهان بیمه ای در بیمه های مسئولیت کارفرمایان ، پیمانکاران (۳ ساعت)

سرفصل های همایش:

 • تشریح مهمترین اصول و مبانی قراردادهای بیمه ای مسئولیت کارفرمایان ، پیمانکاران اصلی و فرعی
  تحلیل قوانین و مقررات با اهمیت در قراردادهای بیمه ای رشته های مسئولیت کارفرمایان ، پیمانکاران
  نحوه نظرات بر قراردادهای بیمه ای منعقده بین کارفرما و پیمانکاران با شرکتهای بیمه ای در پروژه های پیمانکاری
  نحوه اعلام خسارت ، تهیه مستندات و ارائه مدارک و پیگیری خسارات در شرکت بیمه
  شیوه های حل اختلاف با شرکتهای بیمه در زمان دریافت خسارت ،پیمانکاران
  مورد کاوی پرونده های مرتبط با مسئولیت کارفرمایان و پیمانکاران
 • پرسش و پاسخ

چکیده مطالب قابل ارائه در سمینار ( بیمه مسئولیت مهندسان ساختمان):

در این سمینار ابتدا مفاهیم کلی و اساسی بیمه ای مرتبط با خریداران و ذینفعان  مندرج در قراردادهای بیمه ای (بیمه های بازرگانی  مرتبط با فعالیت) ارائه می گردد .

سپس انگیزه خرید بیمه نامه توسط سازمانها و انتظارات آنها از پوشش های بیمه ای مورد بررسی قرار خواهدگرفت و

در ادامه دلایل اهمیت بررسی حقوق خریداران بیمه نامه برشمرده می شود .

مبحث مفصلی در خصوص قواعد و مقرراتی که شرکتهای بیمه در کاهش یا عدم پرداخت خسارت بدان تمسک می جویند با ارائه نمونه موردکاوی واقعی مورد نقد و بررسی قرار می گیرد،

در ادامه بخش اول ، موضوعات پر اهمیتی در خصوص دانستنیهای بیمه گذاران پیرامون حقوق خود در رابطه با “انتخاب نوع و پوشش های بیمه ای” ،در

“انتخاب شبکه فروش بیمه نامه” در”نحوه تغییر در شرایط بیمه نامه ها” در “نحوه صحیح اعلام و دریافت خسارت ”

با نمایش نمونه های کاربردی موضوعات پیگیری خواهد شد .

زمان : چهارشنبه  ۹۶/۱۰/۰۶
مکان :  ساختمان شماره ۲ سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس
سالن قوام الدین شیرازی

جهت ثبت نام به سایت سازمان به آدرس

www.fceo.irمراجعه فرمائید.