,

چالش های پنهان در بیمه های مسئولیت مهندسان ساختمان

سمینار چالشهای پنهان در بیمه های مسئولیت مهندسان ساختمان

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس برگزار می کند:

همایش آموزشی چالشهای پنهان در بیمه های مسئولیت مهندسان ساختمان

سخنران : جناب آقای محمد حسین غریب

کارشناس رسمی دادگستری

ارزیاب خسارت بیمه مرکزی ایران

مدرس مباحث ویژه بیمه های بازرگانی

مخاطبان :

نظام مهندسی استان-انجمن ها و تشکل های مهندسان- شهرداری ها

سازمان ها و ارگان های دولتی و غیردولتی مرتبط با موضوع

هدف از برگزاری سمینار:

افزایش سطح دانش و آگاهی مهندسان در خصوص بیمه های بازرگانی مرتبط با فعالیت

 چالش های پنهان بیمه ای در بیمه های مسئولیت کارفرمایان ، پیمانکاران (۳ ساعت)

سرفصل های همایش:

  • تشریح مهمترین اصول و مبانی قراردادهای بیمه ای مسئولیت کارفرمایان ، پیمانکاران اصلی و فرعی
  • تحلیل قوانین و مقررات با اهمیت در قراردادهای بیمه ای رشته های مسئولیت کارفرمایان ، پیمانکاران
  • نحوه نظرات بر قراردادهای بیمه ای منعقده بین کارفرما و پیمانکاران با شرکتهای بیمه ای در پروژه های پیمانکاری
  • نحوه اعلام خسارت ، تهیه مستندات و ارائه مدارک و پیگیری خسارات در شرکت بیمه
  • شیوه های حل اختلاف با شرکتهای بیمه در زمان دریافت خسارت ،پیمانکاران
  • مورد کاوی پرونده های مرتبط با مسئولیت کارفرمایان و پیمانکاران
  • پرسش و پاسخ

چکیده مطالب قابل ارائه در سمینار :

در این سمینار ابتدا مفاهیم کلی و اساسی بیمه ای مرتبط با خریداران و ذینفعان  مندرج در قراردادهای بیمه ای (بیمه های بازرگانی  مرتبط با فعالیت) ارائه می گردد .

سپس انگیزه خرید بیمه نامه توسط سازمانها و انتظارات آنها از پوشش های بیمه ای مورد بررسی قرار خواهدگرفت و

در ادامه دلایل اهمیت بررسی حقوق خریداران بیمه نامه برشمرده می شود .

مبحث مفصلی در خصوص قواعد و مقرراتی که شرکتهای بیمه در کاهش یا عدم پرداخت خسارت بدان تمسک می جویند با ارائه نمونه موردکاوی واقعی مورد نقد و بررسی قرار می گیرد،

در ادامه بخش اول ، موضوعات پر اهمیتی در خصوص دانستنیهای بیمه گذاران پیرامون حقوق خود در رابطه با

“انتخاب نوع و پوشش های بیمه ای” ،در

 “انتخاب شبکه فروش بیمه نامه” در

“نحوه تغییر در شرایط بیمه نامه ها” در

“نحوه صحیح اعلام و دریافت خسارت “

با نمایش نمونه های کاربردی موضوعات پیگیری خواهد شد .

زمان : چهارشنبه  ۹۶/۱۰/۰۶

مکان :  ساختمان شماره ۲ سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس

 سالن قوام الدین شیرازی 

جهت ثبت نام به سایت سازمان به آدرس             

 www.fceo.ir

مراجعه فرمائید.