,

کد یکتای بیمه نامه شخص ثالث و حوادث راننده

بیمه نامه های شخص ثالث و حوادث راننده فاقد کد یکتا نامعتبرند

کد یکتای بیمه نامه

بیمه مرکزی اعلام کرد:

از ابتدای مهرماه ۱۳۹۶، تمام شرکت های بیمه موظف هستند بیمه نامه شخص ثالث و حوادث راننده را

با اخذ  کد یکتا از بیمه مرکزی صادر نمایند و روی بیمه نامه چاپ کنند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، از آنجا که بیمه نامه های شخص ثالث بدون کد مذکور از نظر بیمه مرکزی فاقد اعتبار است،
لازم است بیمه گذاران محترم هنگام تهیه بیمه نامه شخص ثالث و حوادث راننده، وجود این کد روی بیمه مرکزی روی بیمه نامه تحویلی از شرکت بیمه را کنترل کنند.
به اطلاع عموم مردم عزیز و بیمه گذاران محترم شرکت های بیمه می رساند که برای کنترل اصالت بیمه نامه های شخص ثالث،
این امکان فراهم آمده است که بیمه گذاران محترم با مراجعه به قسمت خدمات الکترونیک در سایت بیمه مرکزی به آدرس www.Centinsur.ir  و
انتخاب گزینه استعلام بیمه نامه، پس از وارد کردن اطلاعات مشخص شده اصالت بیمه نامه خود را کنترل نمایند.

١٠:۴٣ – یکشنبه ٢٩ بهمن ١٣٩۶