نوشته های محمد حسین غریب

مشاور بیمه

مشاور بیمه بهترین زمان مشاوره : بعد از بروز حادثه و قبل از اعلام خسارت به شرکت بیمه و قبل از حضور در هر جلسه ای ، تایید هرگونه سندی ، ارسال هرگونه گزارش یا لیستی . هرگاه شرکت بیمه به استناد عدم رعایت یکی از بندهای شرایط عمومی و یا خصوصی از پرداخت خسارت خودداری نماید . هرگاه شرکت بیمه […]

وکیل بیمه

در این نوشته می خواهیم به این سئوالات  پاسخ دهیم که : برای انجام هرچه بهتر امور بیمه ای خود (بیمه های تجاری) از خدمات چه اشخاص و یا سازمان هایی استفاده نماییم  ؟ وکلا و کارشناسان مستقل و توانمند بیمه ای در کشور چه کسانی هستند ؟ بازاریاب بیمه ؛ نماینده شرکت بیمه ؛ […]

کارشناس بیمه

کارشناس بیمه  برای انجام هرچه بهتر امور بیمه ای خود (بیمه های تجاری) از خدمات چه اشخاص و یا سازمان هایی استفاده نماییم  ؟ در این نوشته می خواهیم به این سئوال پاسخ دهیم که:  برای انجام هرچه بهتر امور بیمه ای خود (بیمه های تجاری) از خدمات چه اشخاص و یا سازمانهایی استفاده نماییم […]

,

خرید بیمه نامه

نکات مهم در خرید بیمه نامه یک نکته بسیار مهم در خرید یک بیمه نامه این است که اگر در شرایط عمومی بیمه نامه ، نحوه رفع اختلافات احتمالی ، داوری و یا ارجاع امر به کارشناسی درج نگردیده ، توصیه می کنیم نسبت به خرید بیمه نامه از آن شرکت بیمه ، تجدید نظر نمایید […]

صندوق تأمین خسارت های بدنی

صندوق تأمین خسارتهای بدنی (مربوط به سوانح  و حوادث  ) چیست؟ صندوق تأمین خسارت های بدنی< به استناد ماده (۲۱) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث  در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه زمینی مصوب سال ۱۳۹۵ ( ماده (۱۰) قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث […]