اعتبار بیمه نامه دارندگان گواهینامه منقضی شده

ادامه نوشته

آیین نامه تبصره ۵ ماده ۱۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ هیات وزیران درخصوص

“آیین نامه تبصره ۵ ماده ۱۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه”

طی نامه شماره ۱۱۶۳۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

ادامه نوشته

) رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۰۶ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

طبق رأی هیئت عمومی اصراری حقوقی دیوان عالی کشور، درباره خروج راننده فاقد گواهینامه از شمول بیمه شخص ثالث این به این معنی نیست که راننده‌ای که گواهینامه مرتبط ندارد، نمی‌تواند از بیمه شخص ثالث استفاده کند و شرکت بیمه هیچ مسئولیتی راجع به خسارات حادثه رانندگی نخواهد داشت بلکه فقط خود راننده حق مراجعه به بیمه گر را ندارد.

راننده ای که گواهینامه مرتبط نداشته باشد چندین فرض قابل پیش بینی است:

ادامه نوشته

پرداخت خسارت مالی بدون کروکی حوادث رانندگی تا سقف ۱۱ میلیون تومان

ادامه نوشته

میزان تخفیفات عدم خسارت و نحوه کاهش تخفیفات 

تخفیفات بیمه شخص ثالث

دیگر مثل سابق با داشتن ۱ بار خسارت تمام سوابق تخفیف شما ازبین نمیرود و فقط مقداری از تخفیفتان کم میشود.

عدم خسامیزان تخفیف
یکسال عدم خسارت تخفیف    ۵%
۲ سال عدم خسارتتخفیف   ۱۰%
۳ سال عدم خسارت تخفیف    ۱۵%
۴ سال عدم خسارتتخفیف  ۲۰%
۵ سال عدم خسارت  تخفیف    ۲۵%
۶ سال عدم خسارت تخفیف    ۳۰%
۷ سال عدم خسارتتخفیف     ۳۵%
۸ سال عدم خسارت تخفیف     ۴۰%
۹ سال عدم خسارتتخفیف     ۴۵%
۱۰سال عدم خسارت تخفیف      ۵۰%
۱۱سال عدم خسارت تخفیف      ۵۵%
۱۲سال عدم خسارتتخفیف     ۶۰%
۱۳سال عدم خسارتتخفیف      ۶۵%
۱۴سال عدم خسارت تخفیف    ۷۰%
جدول تخفیفات بیمه شخص ثالث
یکبار خسارت مالی  ۲۰% کاهش تخفیفات
دوبار خسارت مالی ۳۰% کاهش  تخفیفات
سه بار خسارت مالی ۴۰% کاهش تخفیفات
نحوه کاهش تخفیفات خسارت مالی
یکبار خسارت جانی۳۰% کاهش تخفیفات
دوبار خسارت جانی۷۰% کاهش تخفیفات
سه بار خسارت جانی   ۱۰۰% کاهش تخفیفات
نحوه کاهش تخفیفات خسارت جانی

جدول نرخ حق بیمه اجباری شخص ثالث سال ۱۳۹۹

ادامه نوشته

ادامه نوشته