دانستنی های بیمه – تعاریف بیمه ای- شرایط عمومی بیمه آتش سوزی- تعاریف بیمه ای – بیمه آتش سوزی- بیمه باربری – صندوق تأمین خسارات بدنی

پرداخت خسارت مالی بدون کروکی حوادث رانندگی تا سقف ۱۱ میلیون تومان 

ادامه نوشته

ادامه نوشته

میزان تخفیفات عدم خسارت و نحوه کاهش تخفیفات 

بیمه شخص ثالث خودرو

ادامه نوشته

جدول نرخ حق بیمه اجباری شخص ثالث سال ۱۳۹۹

ادامه نوشته

ادامه نوشته

با رای هیئت عمومی دیوان دیه مرد و زن در تصادف‌های غیرفوتی و سایر موارد برابر شد.

ادامه نوشته

رانندگان متخلف هم در حادثه‌های رانندگی دیه می‌گیرند

چون شخص ثالث محسوب می‌شوند.

ادامه نوشته

نرخ دیه سال ۹۸

ادامه نوشته

لازم الاتباع بودن قانون شخص ثالث جدید برای خسارات پرداخت نشده به راننده مقصر حادثه

 

ادامه نوشته

آشنایی با نحوه محاسبه نرخ دیه

معادل قیمت ۱۰۰ شتر 

ادامه نوشته