ادامه نوشته

جدول نرخ حق بیمه اجباری شخص ثالث سال ۱۳۹۹

ادامه نوشته

ادامه نوشته

لازم الاتباع بودن قانون شخص ثالث جدید برای خسارات پرداخت نشده به راننده مقصر حادثه

 

ادامه نوشته

آشنایی با نحوه محاسبه نرخ دیه

معادل قیمت ۱۰۰ شتر 

ادامه نوشته

بیمه نامه های شخص ثالث و حوادث راننده فاقد کد یکتا نامعتبرند

بیمه مرکزی اعلام کرد:

از ابتدای مهرماه ۱۳۹۶، تمام شرکت های بیمه موظف هستند بیمه نامه شخص ثالث و حوادث راننده را

با اخذ  کد یکتا از بیمه مرکزی صادر نمایند و کد مذکور را  روی بیمه نامه چاپ کنند.

ادامه نوشته

دستورالعمل نحوه تعیین خسارت وارده به گران ترین خودروی متعارف

موضوع تبصره های ۳ و ۴ ماده ۸ قانون بیمه اجباری

شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۲۹/۰۵/۱۳۹۶ در اجرای ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری

دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره های ۳ و ۴ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه” به شرح زیر تصویب نمود:

ادامه نوشته

مدارک لازم جهت دریافت بیمه شخص ثالث

مراحل (معمول) دریافت غرامت بدنی (خسارت جانی) بیمه شخص ثالث درشرکتهای بیمه :

ادامه نوشته