پرداخت خسارت مالی بدون کروکی حوادث رانندگی تا سقف ۱۱ میلیون تومان 

ادامه نوشته

میزان تخفیفات عدم خسارت و نحوه کاهش تخفیفات 

بیمه شخص ثالث خودرو

ادامه نوشته

با رای هیئت عمومی دیوان دیه مرد و زن در تصادف‌های غیرفوتی و سایر موارد برابر شد.

ادامه نوشته

رانندگان متخلف هم در حادثه‌های رانندگی دیه می‌گیرند

چون شخص ثالث محسوب می‌شوند.

ادامه نوشته

نرخ دیه سال ۹۸

ادامه نوشته

اصلاح ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث

در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

ادامه نوشته

مدارک لازم جهت دریافت بیمه بدنه اتومبیل

مراحل  معمول دریافت خسارت بیمه بدنه اتومبیل از شرکتهای بیمه ای :

ادامه نوشته

دریافت غرامت (خسارت بدنی) راننده مسبب حادثه

از محل بیمه حوادث بیمه نامه شخص ثالث

مراحل (معمول) جهت دریافت خسارت بدنی راننده مسبب حادثه از شرکتهای بیمه :

ادامه نوشته

آیین نامه اجرایی ماده (۳) بیمه اجباری خسارات واردشده

به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

(بیمه حوادث راننده مسبب حادثه)

  تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۵/۱

ادامه نوشته

آیین نامه اجرایی ماده (۳۰) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده

به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

  تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۵/۱۶

ادامه نوشته

قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث

در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰

ادامه نوشته

آموزش دریافت خسارت بیمه بدنه از شرکت بیمه

جبران خسارت های وارد به موضوع بیمه و هزینه های مربوط ،

به شرح زیر در تعهد بیمه گر(شرکت بیمه) خواهد بود :

ادامه نوشته

دریافت خسارت بیمه ثالث

بیمه شخص ثالث باید موراد زیر را پرداخت نماید :

  • هزینه معالجه (پزشکی) زیاندیده (مصدوم ترافیکی) دربیمارستانهای دولتی مجانی

و در بیمارستانهای خصوصی باکسرتعرفه های دولتی به عهده زیاندیده می باشد.

ادامه نوشته

آیا وراث راننده دیه دریافت می کنند ؟

سوال شماره ۱ :

ادامه نوشته