ادامه نوشته

مراحل  معمول دریافت خسارت بیمه بدنه اتومبیل  از شرکتهای بیمه ای :

ادامه نوشته

دریافت غرامت (خسارت بدنی) راننده مسبب حادثه

از محل بیمه حوادث بیمه نامه شخص ثالث

مراحل (معمول) جهت دریافت خسارت بدنی راننده مسبب حادثه از شرکتهای بیمه :

ادامه نوشته

بیمه حوادث راننده مسبب حادثه

  تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۵/۱

ادامه نوشته

ادامه نوشته

قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث
در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰

ادامه نوشته

آموزش دریافت خسارت بیمه بدنه از شرکت بیمه

ادامه نوشته

دریافت خسارت بیمه ثالث

بیمه شخص ثالث باید موراد زیر را پرداخت نماید :

  • هزینه معالجه (پزشکی) زیاندیده (مصدوم ترافیکی) دربیمارستانهای دولتی مجانی و در بیمارستانهای خصوصی باکسرتعرفه های دولتی به عهده زیاندیده<می باشد.

ادامه نوشته

ادامه نوشته

نحوه پیگیری پرونده تصادف | نحوه پیگیری پرونده های بیمه ای

آفرینش” اولین و تنها گروه مشاورین مستقل ارائه دهنده خدمات مشاوره ، صدور و خسارات بیمه ای در کشور

به منظور تسریع درپاسخگویی به سوالات شما ، تقاضا می گردد ، حتی الامکان اطلاعات زیررا به همراه طرح مشکل یا سوال برای ما ارسال فرمایید .

ادامه نوشته

دریافت غرامت در بیمه های اشخاص

به دلیل پیچیدگی این نوع بیمه نامه ها شما بیمه گزاران محترم می توانید برای مشاوره در دریافت غرامت ( خسارت ) با گروه مشاورین آفرینش  تماس حاصل نمایید .

ادامه نوشته

دریافت خسارت بیمه مسئولیت

به دلیل پیچیدگی این نوع بیمه نامه ها شما بیمه گزاران محترم می توانید

برای مشاوره در دریافت خسارت بیمه مسئولیت با این  گروه مشاورین آفرینش تماس حاصل نمایید .