دریافت غرامت در بیمه های اشخاص

به دلیل پیچیدگی این نوع بیمه نامه ها شما بیمه گزاران محترم می توانید برای مشاوره در دریافت غرامت ( خسارت ) با گروه مشاورین آفرینش  تماس حاصل نمایید .

ادامه نوشته