مؤسسه آموزش و توسعه منابع کسب و کار اتاق بازرگانی تهران

با همکاری انجمن شرکت های نمایندگی خدمات صنعت بیمه کشور

برگزار می کند

ادامه نوشته

مؤسسه آموزش اتاق بازرگانی تهران با همکاری انجمن شرکت های نمایندگی خدمات صنعت بیمه کشور برگزار می کند

دوره آموزشی آنلاین دریافت سریع و کامل خسارت از شرکت های بیمه بازرگانی

ادامه نوشته

مدرس :محمد حسین غریب

  • کارشناس رسمی دادگستری در امور بیمه و ارزیاب خسارت

  • رئیس هیئت مدیره کانون حمایت از حقوق بیمه گذاران

  • داور بیمه ای

ادامه نوشته

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس برگزار می کند:

همایش آموزشی چالشهای پنهان در بیمه های مسئولیت مهندسان ساختمان

سخنران : جناب آقای محمد حسین غریب

کارشناس رسمی دادگستری

ارزیاب خسارت بیمه مرکزی ایران

مدرس مباحث ویژه بیمه های بازرگانی

ادامه نوشته

گروه مشاورین”آفرینش “با همکاری موسسات آموزشی معتبر برگزار می کند :
سمینارحقوق بیمه گذاران(خریداران و ذینفعان بیمه نامه)

ادامه نوشته

دوره آموزشی: تکنیکهای کاربردی در انعقاد قراردادهای بیمه ای با شرکتهای بیمه

 

جلسه اول: ریسک و انتقال آن:

ادامه نوشته

سمینار حقوق بیمه گذاران

ردیف

نام دوره

مدت دوره

مدرسان

سطح دوره

۱

سمینار حقوق بیمه گذاران

۶ ساعت

آقای غریب

آقای لطفی

مقدمانی

۲

سمینار تکنیک های کاربردی در انعقاد قرارداد های بیمه ای با شرکت بیمه

۲۰ ساعت

آقای غریب

آقای لطفی

پیشرفته

 

 

 01

02

01 02

 

سمینار حقوق بیمه گذاران