موسسه آموزش عالی آزادبهار تحت نظارت پژوهشکده بیمه با همکاری کانون حمایت از حقوق بیمه گزاران برگزار میکند:

اجرای دوره جامع داوری در صنعت بیمه : به صورت آنلاین
مدرس: استاد محمد حسین غریب

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های ۸۸۵۲۸۹۴۴ و ۸۸۷۳۰۱۸۴ تماس حاصل نمایید.
ID: @baharinsurance
CL: @bimehclinic

زمان : ۱۳و ۱۴ بهمن ماه
مدت دوره : ۸ ساعت
هزینه دوره: ۴۰۰ هزار تومان

موسسه آموزش عالی آزاد بهار

@Bimehclinic
www.Bimeclinic.

آشنایی با انواع بیمه در صنعت
دوره آموزشی آنلاین
مدرس : آقای محمد حسین غریب
کارشناس رسمی دادگستری در امور بیمه
مدیرعامل کانون حمایت از حقوق بیمه گذاران

ادامه نوشته

نهاد ناظر صنعت بیمه و با همکاری پژوهشکده بیمه برگزار می کند :

دوره آموزش خبرنگاران

ادامه نوشته

مؤسسه آموزش و توسعه منابع کسب و کار اتاق بازرگانی تهران
با همکاری انجمن شرکت های نمایندگی خدمات صنعت بیمه کشور
برگزار می کند

ادامه نوشته

سمینار بیمه های اموال و بازرگانی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز برگزار می کند

ادامه نوشته

کارگاه آموزشی حقوق بیمه 

سخنران :جناب آقای محمدحسین غریب

 

ادامه نوشته

حقوق بیمه گذاران (خریداران و ذینفعان بیمه نامه ) و چالش های پنهان بیمه ای در

” بیمه های بازرگانی “

 

حقوق بیمه گذاران و چالش های پنهان بیمه ای در بیمه های بازرگانی

اصول و کلیات حاکم بر صنعت بیمه های بازرگانی

 

– منابع قوانین  و مقررات دربیمه های بازرگانی وشیوه تصویب آنها

– بررسی نقش اصول بیمه درتدوین قوانین ومقررات بیمه

 

ادامه نوشته

واحد آموزش انجمن مدیران صنایع خراسان  با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان

و گروه مشاورین آفرینش ادامه نوشته

همایش آموزشی چالش های پنهان بیمه ای

در بیمه های مسئولیت و مهندسی

 

همایش آموزشی چالش های پنهان بیمه ای در بیمه های مسئولیت و مهندسی

قراردادهای بیمه ای

سخنران :جناب آقای محمدحسین غریب

ادامه نوشته

سمینار آموزشی “چالشهای شغلی نمایندگان صنعت بیمه” 

ادامه نوشته

سمینار آموزشی “حقوق بیمه گذاران” 

 سازمان مدیریت صنعتی 

سخنران:جناب آقای غریب

ادامه نوشته

ادامه نوشته