مجموعه آیین نامه ها و مصوبات شورای عالی بیمه

آیین‌ نامه بیمه های درمان آیین نامه شماره ۹۹

آیین‌ نامه بیمه های درمان ι آیین نامه شماره ۹۹(جایگزین ‌آیین ­نامه شماره ۷۴)

شورای‌عالی بیمه در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، «آیین‌نامه بیمه‌های درمان» را

مشتمل بر ۲۹ ماده و ۱۶ تبصره به شرح ذیل تصویب و از تاریخ ابلاغ جایگزین ‌آیین ­نامه شماره ۷۴ و مکمل‌های آن نمود:

فصل اول: کلیات

ماده ۱- اساس بیمه ­نامه: این بیمه بر اساس قانون بیمه مصوب سال ۱۳۱۶ و طبق توافق بیمه­ گر و بیمه­ گذار تنظیم شده و به امضای طرفین رسیده است.

ماده ۲-  تعاریف و اصطلاحات: تعاریف و اصطلاحات مذکور در این آیین نامه صرف‌نظر از هر مفهوم دیگری که داشته باشد، با این مفاهیم استفاده شده‌اند:

1- بیمه‌گر: مؤسسه بیمه دارای مجوز فعالیت از بیمه مرکزی ج.ا.ایران که مشخصات آن در بیمه­ نامه درج شده است.

2- بیمه‌گر پایه: سازمان‌هایی از قبیل سازمان بیمه سلامت، سازمان تأمین اجتماعی و … که طبق قانون بیمه درمان همگانی و سایر قوانین و مقررات مربوط موظف به ارایه خدمات درمان پایه‌ هستند.

3- بیمه‌گذار: شخصی حقیقی یا حقوقی است که مشخصات وی در بیمه­ نامه نوشته شده و متعهد به پرداخت حق‌بیمه و انجام سایر وظایف تعیین شده در بیمه­ نامه است.

4- گروه بیمه‌شدگان:

الف- کارکنان رسمی، پیمانی یا قراردادی بیمه‌گذار به عنوان بیمه ­شده اصلی و افراد تحت تکفل آنان.

تبصره ۱- بیمه ­شده اصلی مکلف است افراد تحت تکفل خود را بطور همزمان در ابتدای مدت بیمه برای اخذ پوشش معرفی کند.

در صورتی که هر یک از افراد تحت تکفل بر اساس مدارک، بیمه تکمیلی معتبر داشته باشند پوشش آنان الزامی نیست.

تبصره ۲-  حداقل پنجاه درصد از کارکنان بیمه­ گذار باید به طور همزمان تحت پوشش بیمه قرارگیرند.

تبصره ۳-  بیمه‌گر فقط در ابتدا یا در زمان تجدید بیمه‌نامه می‌تواند کارکنان بازنشسته و افراد تحت تکفل آنان را بیمه کند.

تبصره ۴-  ارایه پوشش به افراد تبعی ۲ و ۳ بیمه­ شده اصلی به تشخیص بیمه ­گر بلامانع می­باشد.

ب- ارایه پوشش بیمه درمان به سایر گروه‌ها (از قبیل اصناف، اتحادیه‌ها و انجمن‌ها) به این شرط مجاز است که بیمه‌گذار پرداخت حق‌بیمه سالیانه را تضمین کند و بیش از۵۰‌ درصد اعضای گروه بطور هم‌زمان بیمه شوند.

۵- موضوع بیمه: جبران هزینه‌های پوشش‌های اصلی و اضافی ناشی از بیماری و یا حادثه به ترتیبی که در بیمه ­نامه تعیین و در تعهد بیمه‌گر قرار گرفته است.

۶- حادثه: هر واقعه ناگهانی ناشی از عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه‌ شده رخ دهد و منجر به جرح، نقص عضو، ازکارافتادگی و یا فوت بیمه‌شده گردد.

۷- بیماری: وضعیت جسمی یا روانی غیرطبیعی به تشخیص پزشک که موجب اختلال در عملکرد طبیعی و جهاز مختلف بدن گردد.

۸- Day Care: به اعمال جراحی اطلاق می‌شود که نیازمند مراقبت کمتر از یک شبانه و روز باشد.

۹- حق‌بیمه: وجهی است که بیمه‌گذار باید در مقابل تعهدات بیمه‌گر بپردازد.

۱۰- حق­ بیمه شناور : وجهی است که میزان اولیه آن هنگام صدور بیمه­ نامه توسط بیمه­ گر برآورد می­شود و میزان قطعی آن بر اساس عملکرد هر بیمه ­نامه تعیین و طی الحاقیه به بیمه ­گذار اعلام می­گردد.

۱۱- دوره انتظار: دوره‌ای است که از ابتدای پوشش بیمه ­ای بیمه ­شده تا مدت معینی ادامه دارد، جبران خسارت ­های درمانی که در این دوره رخ دهد، از شمول تعهدات بیمه­ گر خارج است.

۱۲- خسارت ارزیابی شده: مبلغی که بر اساس شرایط بیمه ­نامه و اعمال تعرفه ­های تشخیصی – درمانی مصوب مراجع ذیصلاح قانونی تعیین می­گردد.

۱۳- فرانشیز: سهم بیمه‌شده یا بیمه‌گذار از خسارت ارزیابی شده که میزان آن وفق مقررات این آیین ­نامه تعیین می‌شود.

۱۴- خسارت قابل پرداخت: مبلغی که بیمه ­گر پس از کسر فرانشیز از خسارت ارزیابی شده حداکثر تا سقف تعهدات بیمه­ نامه پرداخت می­نماید.

۱۵- مدت بیمه: مدت بیمه معادل یک‌سال کامل شمسی است که آغاز و پایان آن با توافق طرفین در بیمه‌نامه درج می‌گردد.

فصل دوم: پوشش­های قابل ارایه

ماده ۳- پوشش­های قابل ارایه عبارت است از:

الف- پوشش‌های اصلی:

۱- جبران هزینه‌های بستری، ‌جراحی و Day Care در بیمارستان یا مراکز جراحی محدود.

تبصره- سایر اعمال جراحی مشابه این بند با پیشنهاد سندیکای بیمه‌گران ایران و تایید بیمه مرکزی ج.ا.ایران قابل پوشش است.

۲- هزینه همراه بیمه­ شدگان بستری در بیمارستان که سن بیمار کمتر از ۱۰ سال یا بیشتر از ۷۰ سال باشد.

۳- هزینه آمبولانس و سایر فوریت‌های پزشکی مشروط ‌به بستری‌شدن بیمه‌شده در مراکز درمانی و یا ‌انتقال بیمار بستری شده به سایر مراکز تشخیصی- درمانی طبق دستور پزشک معالج.

ب- پوشش‌های اضافی: بیمه‌گر می‌تواند با دریافت حق­‌بیمه اضافی موارد زیر را حسب توافق با بیمه‌گذار تحت پوشش قرار دهد:

ادامه نوشته

آیین‌نامه حمایت از حقوق بیمه‌گذاران، بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها

ادامه نوشته

آیین نامه شماره ۷۳

آیین نامه اجرایی بیمه شخص ثالث بین المللی(کارت سبز)

ادامه نوشته

آیین نامه شماره ۹۰
آیین­ نامه نحوه احراز صلاحیت حرفه­ ای کارکنان کلیدی و عملیاتی مؤسسات بیمه

ادامه نوشته

آیین‌نامه قرارداد بیمه تامین تعهدات در رویه عبور داخلی کالا

آیین نامه شماره ۸۹

ادامه نوشته

آیین‌نامه شماره ۶۸/۳

شورای‌عالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۹،

“آیین‌نامه بیمه‌های زندگی و مستمری (آیین‌نامه شماره ۶۸)” را به شرح زیر اصلاح و به عنوان آیین‌نامه شماره ۶۸/۳ و مکمل آیین‌نامه مذکور تصویب نمود:
ادامه نوشته

آیین نامه شماره ۹۵

ادامه نوشته

دستورالعمل نحوه تعیین خسارت وارده به گران ترین خودروی متعارف

موضوع تبصره های ۳ و ۴ ماده ۸ قانون بیمه اجباری

خودروی متعارف

شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۲۹/۰۵/۱۳۹۶ در اجرای ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری

دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره های ۳ و ۴ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه” به شرح زیر تصویب نمود:

ادامه نوشته

شرایط عمومی بیمه‌نامه مسافرتی اتباع خارجی متقاضی ورود به جمهوری اسلامی ایران

آیین نامه شماره ۷۷

ادامه نوشته

شرایط عمومی بیمه باربری به همراه مجموعه شرایط (A) و (B) و (C)
آیین نامه شماره ۷۹

شوراي‌ عالي بيمه در اجراي ماده 17 قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري، در جلسه مورخ 26/10/1391 «شرايط عمومي بيمه باربري» را

مشتمل بر 19 ماده و 1 تبصره به همراه «مجموعه شرايط A و B و C» آن به شرح ذيل تصويب نمود:

ادامه نوشته

آیین نامه اجرایی تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن

(تصویب‌نامه شماره ۹۶۲۳۲/ت۵۳۶۲۰هـ مورخ ۱۳۹۶/۸/۶ هیئت وزیران)

ادامه نوشته