نوشته‌ها

مؤسسه آموزش و توسعه منابع کسب و کار اتاق بازرگانی تهران
با همکاری انجمن شرکت های نمایندگی خدمات صنعت بیمه کشور
برگزار می کند

ادامه نوشته

طرح مطالعه تطبیقی شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی

طرح مطالعه تطبیقی شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی توسط انتشارات پژوهشکده بیمه به چاپ رسید.

ادامه نوشته

ادامه نوشته

ادامه نوشته