نوشته‌ها

 آیین‌نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن

(تصویب‌نامه شماره ۹۶۲۳۲/ت۵۳۶۲۰هـ مورخ ۱۳۹۶/۸/۶ هیئت وزیران)

هیئت وزیران د رجلسه ۱۳۹۶/۷/۲۶ به پیشنهاد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و

به استناد ماده (۱۸) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به  شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه -مصوب ۱۳۹۵-،

آیین‌نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن را به شرح زیر تصویب کرد.

ادامه نوشته