نوشته‌ها

آشنایی با انواع بیمه در صنعت
دوره آموزشی آنلاین
مدرس : آقای محمد حسین غریب
کارشناس رسمی دادگستری در امور بیمه
مدیرعامل کانون حمایت از حقوق بیمه گذاران

ادامه نوشته

انواع بیمه

بیمه‌ها در ایران به سه دسته کلی تقسیم می‌شوند:

  1. بیمه های اجتماعی
  2. بیمه های بازرگانی
  3. بیمه های حمایتی

ادامه نوشته