نوشته‌ها

قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری

مصوب ۱۳۵۰/۳/۳۰ با اصلاحات بعدی  ادامه نوشته

ادامه نوشته

ارزیابی وسائل نقلیه زمینی

ارزش گذاری وسیله نقلیه زمینی لوازم و قطعات یدکی و تجهیزات مرتبط آن را ارزیابی گویند. خواه نو، کهنه و یا اوراقی باشد .

منظور از اوراق عبارت است از جداکردن قطعات اصلی هر وسیله نقلیه ، امحای شماره های شناسایی و بریدن سقف و ستون ها و یا پرس نمودن آن و اخذ پلاک و ابطال اسناد مربوط که توسط مراجع ذیربط به عمل خواهد آمد.

ادامه نوشته

الحاقیه بیمه شخص ثالث سال ۹۴ رایگان شد!

با هدف همراهی صنعت بیمه با اهداف دولت تدبیر و امید در کاهش تورم؛ حق بیمه بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موتوری زمینی تغییر نکرد

براساس تصمیم اتخاذ شده، به رغم افزایش ۱۰ درصدی نرخ دیه، حق بیمه شخص ثالث افزایش نیافته است.

ادامه نوشته