نوشته‌ها

برنامه ریزی بیمه عمر در بازار کتاب صنعت بیمه کشور

کتاب برنامه ریزی بیمه عمر

نوشته : استفان آر.لیمبرگ و رابرت جی.دایل<

ترجمه : محمدرضامهدیار اسماعیلی

انتشارات : پژوهشکده بیمه

ادامه نوشته

انتشار جلد دوم کتاب جنبه های حقوقی بیمه های عمر

نوشته ادواردای . گریوز و برک ای. کریستنسن

ترجمه :سید محمدرضا حسینی

انتشارات پژوهشکده بیمه

ادامه نوشته