نوشته‌ها

به موجب بند (الف ) ماده ۱ قانون داوری تجاری بین المللی “داوری عبارت است
از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله ی شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی “

ادامه نوشته