نوشته‌ها

بیمه نامه باربری وارداتی

ادامه نوشته

دریافت خسارت بیمه نامه مسئولیت کارفرما از طریق داوری ادامه نوشته

بیمه نامه مسئولیت اسب های مسابقه

(از طریق داوری)

ادامه نوشته

آیین نامه شماره۲

تعیین انواع معاملات بیمه و شرایط عمومی بیمه نامه ها

ادامه نوشته

همایش بیمه مهندسین مجری و ناظر در سازمان نظام مهندسی با حضور

آقای قمری گل ریاست مجتمع رضوی بیمه البرز ، آقای آتشکار

و دکتر غریب برگزار شد.

ادامه نوشته

طرح مطالعه تطبیقی شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی

طرح مطالعه تطبیقی شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی توسط انتشارات پژوهشکده بیمه به چاپ رسید.

ادامه نوشته

انتشار جلد اول کتاب بیمه ساخت(احداث)

گروه تحقیق پیشرفته ۲۰۸B

ترجمه: علی اکبر ریسه

انتشارات پژوهشکده 

ادامه نوشته