نوشته‌ها

مدرس : محمد حسین غریب

کارشناس رسمی دادگستری در امور بیمه و داور بیمه ای

ادامه نوشته

واحد آموزشی شرکت اطلس پارس آتین برگزار می نماید:
سمینار حقوق بیمه گذاران و چالش های پنهان بیمه ای
“ویژه مدیران و کارشناسان”

ادامه نوشته