نوشته‌ها

کارگاه آموزشی حقوق بیمه 

سخنران :جناب آقای محمدحسین غریب

 

ادامه نوشته

کارگاه آموزشی بیمه مسئولیت حرفه ای ناظران و مجریان ذیصلاح

 

ادامه نوشته

حقوق بیمه گذاران (خریداران و ذینفعان بیمه نامه ) و چالش های پنهان بیمه ای در

” بیمه های بازرگانی “

 

حقوق بیمه گذاران و چالش های پنهان بیمه ای در بیمه های بازرگانی

اصول و کلیات حاکم بر صنعت بیمه های بازرگانی

 

– منابع قوانین  و مقررات دربیمه های بازرگانی وشیوه تصویب آنها

– بررسی نقش اصول بیمه درتدوین قوانین ومقررات بیمه

 

ادامه نوشته

ادامه نوشته