نوشته‌ها

مقررات تعیین حق بیمه انواع رشته های بیمه ای

آیین نامه شماره ۹۴

آیین نامه شماره ۹۴ ” مقررات تعیین حق بیمه انواع رشته های بیمه ای”  در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ شورای عالی بیمه به تصویب رسیده است.

این آیین‌نامه از تاریخ/۰۱ /۰۱ /۱۳۹۷ لازم الاجرا است و جایگزین آیین نامه های شماره ۸۱ (مقررات تعیین حق بیمه کلیه رشته های بیمه ای )و اصلاحات بعدی آن می شود.

ادامه نوشته