نوشته‌ها

موسسه آموزش عالی آزادبهار تحت نظارت پژوهشکده بیمه با همکاری کانون حمایت از حقوق بیمه گزاران برگزار میکند:

اجرای دوره جامع داوری در صنعت بیمه : به صورت آنلاین
مدرس: استاد محمد حسین غریب

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های 88528944 و 88730184 تماس حاصل نمایید.
ID: @baharinsurance
CL: @bimehclinic

زمان : 13و 14 بهمن ماه
مدت دوره : ۸ ساعت
هزینه دوره: ۴۰۰ هزار تومان

موسسه آموزش عالی آزاد بهار

@Bimehclinic
www.Bimeclinic.

ادامه نوشته

نوشته : جورج ای.رجدا

انتشارات : پژوهشکده بیمه

موضوع : بیمه های اموال و مسئولیت

ادامه نوشته

آیین نامه شماره۲

تعیین انواع معاملات بیمه و شرایط عمومی بیمه نامه ها

ادامه نوشته

نویسنده : دکتر غلامحسین جباری

انتشارات پژوهشکده بیمه

ادامه نوشته

انتشارات پژوهشکده بیمه

ادامه نوشته

ماهیت و کاربرد بیمه اتکایی

نوشته: اردشیر احدی

انتشارات : پژوهشکده بیمه

ادامه نوشته

جلد دوم کتاب جامع آموزش بیمه
عنوان : بیمه های بازرگانی (اشخاص،اموال و مسئولیت)
انتشارات : پژوهشکده بیمه

ادامه نوشته

نوشته : دیوید کی
ترجمه : دکتر یونس مظلومی و نادیا حسینعلی‌زاده شلمانی
انتشارات : پژوهشکده بیمه

ادامه نوشته

مباحث تکمیلی در بیمه‌های اشخاص

نویسنده : دکتر سید محمد حسینی پور

انتشارات : پژوهشکده بیمه

ادامه نوشته

انتشارات پژوهشکده بیمه

ادامه نوشته

انتشارات پژوهشکده بیمه

ادامه نوشته

نظریه مخاطره اکچوئرال مدرن با استفاده از R

انتشارات پژوهشکده  بیمه

ادامه نوشته

سخنران :جناب آقای محمدحسین غریب ادامه نوشته

دریافت غرامت (خسارت بدنی) راننده مسبب حادثه

از محل بیمه حوادث بیمه نامه شخص ثالث

مراحل (معمول) جهت دریافت خسارت بدنی راننده مسبب حادثه از شرکتهای بیمه :

ادامه نوشته