نوشته‌ها

آشنایی با انواع بیمه در صنعت

دوره آموزشی آنلاین

مدرس : آقای محمد حسین غریب

کارشناس رسمی دادگستری در امور بیمه

مدیرعامل کانون حمایت از حقوق بیمه گذاران

ادامه نوشته

دوره آموزش خبرنگاران صنعت بیمه در حال برگزاری است.

نهاد ناظر صنعت بیمه و با همکاری پژوهشکده بیمه:

هشتمین دوره آموزش خبرنگاران صنعت بیمه از تاریخ ۲۵ آبان به صورت مجازی آغاز شد.

مدرس:  محمد حسین غریب

کارشناس رسمی دادگستری 

این دوره در دو سطح مقدماتی با عنوان “اصول و کلیات بیمه” مختص افرادسطح یک و دوره پیشرفته با عناوین “بیمه در زمان بحران” و “راننده‌محور‌شدن بیمه شخص ثالث”

مختص افرادی که در دوره‌های پیشین شرکت داشته‌اند، برگزار می‌شود.

دوره آموزش خبرنگاران صنعت بیمه سطح مقدماتی با عنوان : اصول و کلیات بیمه 

سر فصل ها :

دوره آموزش خبرنگاران صنعت بیمه سطح پیشرفته با عناوین : 

  1. بیمه در زمان بحران

  2. راننده محور شدن بیمه شخص ثالث

سرفصل های دوره پیشرفته:

  • خدمات صنعت بیمه و تأثیر آن در برقراری آرامش و آسایش مردم
  • نقش بیمه در کمک به دولت و نیروهای امدادرسان در زمان وقوع حوادث
  • تفاوت رویکردهای ” راننده محور بودن ” و ” خودرو محور بودن ” بیمه شخص ثالث
  • مقایسه تطبیقی بیمه زندگی در ایران و کشورهای هم سطح و توسعه یافته

مؤسسه آموزش اتاق بازرگانی تهران با همکاری انجمن شرکت های نمایندگی خدمات صنعت بیمه کشور برگزار می کند

دوره آموزشی آنلاین دریافت سریع و کامل خسارت از شرکت های بیمه بازرگانی

ادامه نوشته

مدرس :محمد حسین غریب

  • کارشناس رسمی دادگستری در امور بیمه و ارزیاب خسارت

  • رئیس هیئت مدیره کانون حمایت از حقوق بیمه گذاران

  • داور بیمه ای

ادامه نوشته

“سمینار حقوق بیمه گذاران (خریداران و ذینفعان بیمه نامه)و چالش های پنهان بیمه ای”

“در بیمه های بازرگانی”

مدرس : محمد حسین غریب

کارشناس رسمی دادگستری در امور بیمه و داور بیمه ای

ادامه نوشته

مدرس : محمد حسین غریب

تاریخ برگزاری : ۱۳۹۸/۴/۲۶

ادامه نوشته

پژوهشکده بیمه برگزار می کند:

سمینار آموزشی داوری در صنعت بیمه(مقدماتی)

مدرس : محمد حسین غریب

ادامه نوشته

مدرس : محمد حسین غریب

کارشناس رسمی دادگستری در امور بیمه

مدرس مباحث ویژه در بیمه های بازرگانی

 

ادامه نوشته

واحد آموزشی شرکت اطلس پارس آتین برگزار می نماید:

سمینار حقوق بیمه گذاران و چالش های پنهان بیمه ای

“ویژه مدیران و کارشناسان”

سخنران : جناب آقای محمد حسین  غریب

کارشناس رسمی دادگستری در امور بیمه

ارزیاب رسمی خسارت بیمه مرکزی ایران

مدرس مباحث ویژه بیمه های بازرگانی

ادامه نوشته

سمینار بیمه های اموال و بازرگانی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز برگزار می کند

ادامه نوشته